O turismo rural en Galicia precisa dunha reordenación baseada na especialización territorial e temática

O traballo está coordinado polos docentes da Universidade Elisa Alén e Miguel Rodríguez
Publicado por o día 07/04/2018 na sección de Turismo,Universidade de Vigo

O turismo rural en Galicia precisa dunha reordenación baseada na especialización territorial e temática

A análise da situación actual do turismo rural en Galicia e unha serie de proposta de actuación para garantir o seu futuro centran o último documento elaborado polo Foro Económico de Galicia. Baixo a coordinación dos docentes e investigadores da Universidade de Vigo Elisa Alén e Miguel Rodríguez Turismo rural: diagnose e propostas pon de manifesto que o turismo rural segue a ser unha oportunidade, pero aínda existen demasiadas eivas que impiden o seu correcto desenvolvemento. “A situación actual do turismo rural en Galicia caracterízase por unha baixa ocupación media, pouca rendibilidade económica (baseada fundamentalmente na complementariedade de rendas e no traballo familiar) e falta de produción de produtos turísticos rurais integrados que combatan adecuadamente a estacionalidade, fixen poboación e dinamicen as economías rurais”, sinala o documento, no que se pon de manifesto que o sector se atopa na actualidade nunha fase selectiva “na que só pasarán a consolidarse aqueles que teñan unha idea de negocio propiamente dita e saiban comunicala”.

Competir en prezo e ofertar un produto integral e serio

O estudo coordinado por Alén e Rodríguez identifica como posibles opcións para garantir a continuidade desta actividade, aínda que con resultados esperados moi diferentes: competir en prezo ou ofertar un produto integral e serio. Segundo se recolle no traballo, o turismo rural galego tamén precisa do pulo do receptivo como elemento desestacionalizador, desenvolvendo experiencias turísticas centradas na valoración dos seus recursos naturais, patrimoniais, culturais, gastronómicos ou termais, creando produtos e paquetes turísticos para as catro estacións do ano, aproveitando os recursos diferenciadores.

Os autores do estudo consideran interesante a posta en marcha dun proxecto institucional que coordine os negocios arredor de itinerarios temáticos, así como a creación de centros de interpretación da cultura rural. “Cremos, xa que que logo, que habería ir cara a unha especialización de tipo comarcal. A existencia de xeodestinos é unha oportunidade para esta segmentación territorial”, sinalan os autores, que tamén destacan que esta proposta é absolutamente contraria á política de dispersión dos aloxamentos rurais por todos os concellos, ao tempo que apuntan que “o máis fácil sería ir cara a unha especializacións dos establecementos, poñendo en valor aqueles negocios que traballan de xeito máis profesionalizado, así como a creación dunha marca propia de turismo rural”.

Especialización temática e territorial

Tras concluír que non se pode ver de xeito illado o turismo rural, o estudo considera que esta actividade debe ser inserida de novo nas políticas de desenvolvemento rural. “No nivel máis particular é preciso asumir unha reordenación do turismo rural que inclúa unha especialización territorial e outra temática e que estea en consonancia coa propia base produtiva de cada comarca”, sinala o estudo, que tamén incide en que os xeodestinos poderían servir para afrontar estes desafíos. Por último, tamén se apunta, a necesidade dunha visión global do sector turístico de tal xeito que as distintas tipoloxías e as comarcas non compitan entre elas, senón que se creen sinerxías.