OCU denuncia que en máis do 40% dos aparcamentos as tarifas non están visibles antes de entrar

OCU sinala ademais que os prezos por aparcar incrementáronse de media ata un 28% en 12 anos. Ao redor do dobre do IPC para ese mesmo período.
Publicado por o día 18/05/2019 na sección de OCU,Social

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) visitou en 27 cidades un total de 231 aparcamentos abertos ao público de xestión municipal e privada, co fin de comparar os seus prezos e valorar o tamaño das súas prazas, así como para comprobar se contan con servizos como enchufes para coches eléctricos ou prazas para discapacitados. OCU analizou ademais se os aparcamentos cumpren coa normativa vixente en canto á visibilidade das tarifas antes de acceder ao recinto.

Para poder comparar o custo da estancia en distintos aparcamentos, a Organización calculou canto cobrarían por deixar o coche durante 48 minutos, dúas horas, cinco horas e o máximo diario (24 horas).

En canto á forma de facturar, OCU detectou multitude de variedades. En xeral, a Organización comprobou que, mentres que a cobranza por bloques de tempo é unha práctica residual (só en seis dos 231 visitados), si é frecuente que apliquen prezos moi altos para os primeiros momentos de estacionamento (un de cada dez).

Barcelona, Madrid e Valencia, as tarifas máis caras

De todos os aparcadoiros visitados neste estudo, os de Adeba en Badaxoz son os máis baratos para estancias de 120 minutos, xa que o importe é de 1,5 euros, independentemente do tempo que se estacione o vehículo. Mentres, en Madrid e Barcelona hai outros que poden cobrar máis de 7 euros por ese mesmo período.

Por leste mesmo motivo, Badaxoz é a cidade que ten tamén os prezos máis baixos de media para estancias de 300 minutos, mentres que os máis caros para esta duración son os de Madrid, Barcelona e Valencia, onde se pagan de media 6 euros por dúas horas e 14 por cinco.

Estas tres cidades son tamén as máis caras para as estancias curtas, onde de media hai que abonar ao redor de 2,50 euros por estacionar durante 48 minutos. Pola contra, o aparcamento máis barato para este período está en Salamanca e cobra só 60 céntimos.

En xeral, OCU comprobou que os garaxes privados adoitan ser máis caros que os públicos para estancias curtas, pero que as tarifas se adoitan igualar a medida que o tempo se alonga.

Por cidades, tamén existen notables diferenzas nos prezos. En Toledo e Murcia, por exemplo, non hai diferenzas significativas entre os diferentes aparcamentos. En Málaga, en cambio, a diferenza do máis caro ao máis barato para 120 minutos é de case o 200%. En Alacante tamén existe gran variabilidade para estancias medias e longas, mentres que para estancias de 48 minutos as maiores diferenzas de prezos atópanse en Salamanca e Madrid.

Só un terzo mostra ben a súa tarifa

A través deste estudo, OCU tamén comprobou que, en moitos casos, non se mostra ao usuario a información das tarifas de forma clara e completa e por adiantado. De feito, en máis do 40% dos aparcamentos visitados, as tarifas non estaban visibles antes de contratar, contrariamente ao que esixe a lei.

Por iso, OCU deu parte aos concellos correspondentes para que inspeccionen e sancionen aos aparcamentos que non cumpran con esta normativa.

Segundo OCU, este problema repítese case por igual tanto en aparcadoiros públicos como privados, aínda que si varía en función das cidades. Así, en Palma, Salamanca e Vigo non suspende ningún aparcadoiro neste aspecto, mentres que en Bilbao, Valladolid, San Sebastián, Oviedo, Albacete e Málaga non aproba case ningún.

Un 28% máis caros que hai 12 anos

Segundo puido comprobar OCU comparando con anteriores estudos, os prezos dos aparcamentos aumentaron notablemente na última década a pesar da crise: de media, un 22% para períodos de 48 minutos, un 28% para os de 120 minutos e un 27% para os de 300 minutos. Ao redor do dobre que o IPC para ese mesmo período, que se situou nun 14,4%.

Os incrementos son algo menores en estancias curtas, cuxos prezos xa adoitan estar inflados. Mesmo nalgunhas cidades, como en Valencia e Tarragona, baixou o prezo medio para unha estancia de 48 minutos.

Pola súa banda, as subidas máis acusadas producíronse en Barcelona, Alacante, Selecta e Murcia, así como en Palma, Sevilla e Vigo, con incrementos do 40% ou superiores nas estancias medias e longas.

O tamaño, insuficiente para os coches actuais

Segundo OCU, só un 46% das prazas de todos os aparcamentos visitados ten unha anchura cómoda para aparcar un coche co tamaño estándar que actualmente teñen os vehículos do mercado. Un 24% teñen o tamaño xusto (entre 2,30 e 2,39 m) e o 30% son estreitas, con menos de 2,30 metros ou ben con columnas que entorpecen ao abrir a porta.

Por cidades, Badaxoz, Bilbao, Logroño e Palma ofrecen as prazas máis amplas, ao contrario que Málaga, onde o 90% das prazas é insuficiente en tamaño. Barcelona destaca polo gran número de prazas estreitas (2,20 m) especialmente municipais.

Segundo OCU, isto é debido a que actualmente non existe ningunha lexislación nacional sobre dimensións mínimas, só normas urbanísticas locais ou requisitos para vivendas de protección oficial. Por iso, a Organización pide unha norma sobre aparcamentos máis concreta que especifique un tamaño mínimo para as prazas. Polo menos, para os aparcadoiros de nova apertura, xa que actualmente só menciónase que deben ofrecer “un espazo suficiente”.

Pola súa banda, as prazas para discapacitados atópanse en dous terzos dos aparcamentos públicos e son máis raras nos privados, sendo só un terzo deles que os ofrecen. Por cidades, Selecta conta con prazas para discapacitados en todos os aparcamentos visitados durante este estudo, e tamén son moi frecuentes en Albacete, Alacante e Zaragoza. En Madrid, en cambio, só hainas no 18% dos aparcadoiros visitados.

Por último, OCU destaca as desigualdades por cidades en canto a puntos para recarga de coche eléctrico nos aparcamentos. Mentres que destaca a abundancia deles en Bilbao e Palma, noutras cidades como Albacete, Xixón, Málaga, Oviedo e, Santander ou Toledo OCU non atopou un enchufe en ningún dos aparcamentos visitados.