A OCU revela diferenzas de máis do 300% no prezo do guindastre municipal

Segundo o estudo de OCU, o servizo de guindastre e unha hora de depósito en España ten un custo medio de 98€ euros, pero existen grandes diferenzas entre cidades. Zaragoza (205€), Vitoria (155€) e San Sebastián (154€) son as máis caras. Zamora (57€), Ávila (52€) e Melilla (47€), as máis baratas
Publicado por o día 07/11/2017 na sección de Galicia

A OCU revela diferenzas de máis do 300% no prezo do guindastre municipal

A Organización de Consumidores e Usuarios realizou un estudo comparativo entre 54 cidades españolas, todas as capitais de provincia máis Ceuta, Melilla, Vigo e Xixón, co fin de coñecer as diferenzas no custo do servizo de guindastre municipal e depósito de vehículos.

A Lei sobre Tráfico e Seguridade Viario sinala que os vehículos poden ser retirados da vía pública se constitúen un perigo, causan perturbacións para a circulación, ou están aparcados en lugares prohibidos ou reservados para discapacitados. Os concellos son os que teñen a competencia de realizar esta retirada e custodiar os vehículos recolleitos, establecendo por iso un custo ao propietario, que é independente da sanción que lle corresponda ao condutor se cometeu unha infracción de tráfico.

Cada concello ten liberdade para fixar esa taxa, pero debe ser proporcionada á intervención e estar encamiñada a cubrir os custos, que varían en función do momento no que o propietario recupera o seu coche. Con todo, o estudo de OCU demostra que non en todos os municipios é así.

A partir dos datos recolleitos, a Organización calculou que o prezo medio de que o guindastre municipal retire un vehículo e custódieo no depósito durante unha hora é de 98€, pero existen grandes diferenzas entre municipios (ata o 334%), que en opinión de OCU, son difíciles de xustificar.

Neste sentido, Zaragoza é a cidade española onde máis caro resulta o servizo de guindastre municipal. De feito, é a única cidade do estudo na que hai que pagar máis de 200 euros pola recollida, máis unha hora de depósito. A seguinte máis cara é Vitoria, onde o custo é de 155€, seguida de San Sebastián, onde o prezo é de 154€ e de Valencia, onde ascende a 152€.

No outro extremo atópanse as cidades de Melilla (47€), Ávila (52€) e Zamora (57€), onde o custo desta taxa é a metade da media nacional e está por baixo mesmo do que custaría retirar o coche cun guindastre privado (70 euros de media segundo estimacións de OCU de 2015).

Para OCU, estas diferenzas tan notables débense a que a normativa permite que cada concello administre a retirada e depósito de vehículos como considere, ben como servizo municipal ou a través dunha empresa concesionaria, e que cobre o importe que decida sen someterse a ningún límite ou baremo. Así, en opinión da Organización, moitos concellos atopan neste servizo municipal unha vía fácil de aumentar a recadación, convertendo a taxa por depósito ou por interrupción noutra sanción encuberta.

O custo do depósito tamén inflúe

Por manter o coche durante unha hora no depósito, o custo medio elévase a 4,37€, un prezo que supera por moito o custo medio de estacionar en calquera parking municipal de Madrid ou Barcelona.

A pesar de que case a metade das cidades gardan o vehículo no depósito durante as primeiras horas sen custo algún, tamén hai concellos que actúan de forma contraria, cargando o prezo dun día completo aínda que o vehículo só haxa permanecido unha hora en custodia, como ocorre por exemplo en Zaragoza ou Soria.

A pesar destes casos, o máis habitual é que o depósito incremente o prezo por cada hora de estancia (non por minuto, como esixe a normativa actual para os parkings públicos), e que se aplique unha recarga importante se a estancia prolóngase máis aló dun límite.

Tendencia a subir os prezos

A Organización de Consumidores e Usuarios realizou un estudo similar en 2012. Comparando cos prezos recolleitos nesa data, OCU constatou unha subida media do 7%. Só houbo sete cidades que mantiveron sen cambios o prezo neste últimos cinco anos e tres que rebaixaron o importe da taxa: Palma de Mallorca (-3%), Teruel (-10%) e, sobre todo, Guadalaxara (-20%), todas elas por prolongar o tempo de franquía no depósito.

No resto de municipios do estudo producíronse subidas, as máis esaxeradas en Cáceres, cun 40%, e Zamora, cun 37%, aínda que esta segue situándose como a terceira máis barata de España. Outras cidades con incrementos superiores ao 20% son As Palmas, Cádiz, Segovia, León e Málaga, aínda que o máis habitual é que os prezos subisen entre o 1% e o 9%, case sempre por encima da subida xeral que marca o IPC.

Recomendacións da OCU

Para os afectados pola retirada do seu vehículo por parte do guindastre municipal, OCU ofrece as seguintes recomendacións:

Se o condutor chega antes de que o guindastre leve o coche, ás veces é posible pagar unha taxa de retirada reducida para que llo devolvan. Na maioría das cidades é posible reclamar o vehículo pagando o 50% do prezo da retirada. O importe medio pola interrupción é de 48,12 ?.

Se se sospeita que o guindastre puido retirar o coche, chamar ao concello ou á policía municipal para confirmalo e pescudar a dirección do depósito no que se atopa. Unha vez confirmado, convén acudir sen demora a recollelo para evitar maiores custos de depósito.

Non esquecer levar a documentación que acredita ao propietario (DNI, documentación do coche e chaves do mesmo) ou unha autorización do dono para recollelo. Se é un coche de aluguer débese achegar algunha proba, como o contrato.

Antes de retirar o vehículo do depósito é aconsellable revisar que non sufriu ningún dano durante a recollida e o traslado. Se se localizan danos, débense de facer constar por escrito e sacar fotos para achegar na reclamación.