Os adultos españois móstranse pesimistas ante a vellez, segundo unha enquisa

A Organización de Consumidores e Usuarios realizou unha enquisa a 1.139 españois sobre vellez desde a óptica do adulto, o ancián e o coidador
Publicado por o día 30/12/2018 na sección de OCU,Social

Os adultos españois móstranse pesimistas ante a vellez, segundo unha enquisa

Se se cumpren as previsións, España converterase en poucos anos no país máis lonxevo do mundo, por diante de Xapón, que leva anos ostentando ese récord. Con todo, o alongamento da vida non sempre vai acompañado dunha boa calidade de vida.

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) realizou unha enquisa a 1.139 españois sobre vellez desde a óptica do adulto, o ancián e o coidador. Con ela, a Organización pretende desvelar cales son as expectativas que teñen as persoas de mediana idade (entre 45 e 64 anos), contrastándoas coas realidades de quen xa están na chamada terceira idade (entre 65 e 84 anos). Para completalo, a OCU solicitou a opinión de numerosos coidadores de persoas en situación de dependencia.

A residencia, a última opción desexada

A enquisa de OCU revela que só o 2% da poboación de calquera idade contempla a posibilidade de ir a unha residencia mentres se manteña con boa saúde. Entre os de mediana idade, o 42% dos enquisados acudiría a ela se se atopase nunha situación de dependencia.

Con todo, a medida que avanza a idade, este propósito diminúe: só o 26% dos enquisados de máis de 75 anos desexa instalarse nunha residencia se se converte en dependente e o 48% manifesta non querer deixar o seu fogar, a pesar de todo.

Se se pensa nos coidados que se necesitarán chegada a vellez, a maioría dos enquisados prefire contar coa familia para gozar de compañía e realizar actividades sociais e aos profesionais para axudar coa hixiene persoal e o traballo do fogar.

Ademais, hai disparidade de opinións entre quen cre que poderán contar co apoio dun familiar e os que descartan esa opción de antemán: un de cada cinco enquisados menores de 65 anos conta con iso, mentres que o 32% descarta esa posibilidade. Segundo OCU, esta última intuición coincide coa situación real de gran parte dos maiores de 65 anos que teñen algunha dificultade para desenvolverse, pero que con todo carecen de axuda familiar.

Entre os motivos que sinalan estes maiores para xustificar esa situación están o desexo propio por non querer molestar aos seus achegados, a distancia co domicilio dos seus familiares ou a falta de tempo dos mesmos. Ademais, os maiores puntúan a oferta profesional de coidado de maiores como insuficiente, tanto os servizos a domicilio (5,3 sobre 10) como as residencias (4,5 sobre 10).

Entre o pesimismo e a esperanza

Unha das principais conclusións desta enquisa é que os españois de mediana idade imaxinan a súa vellez dunha forma máis negativa a como a ven quen xa chegaron ela. Así, por exemplo, os enquisados entre 45 e 64 anos puntúan de maneira anticipada o seu futuro cunha valoración de 66 sobre 100, unha cifra bastante inferior ao 81 que os de maior idade outorgan á súa calidade de vida global.

Outro dos datos máis relevantes que se desprenden deste estudo, é que as perspectivas económicas son un factor determinante para expor a vellez de forma máis ou menos positiva entre as persoas de mediana idade (entre 45 e 64). Segundo a enquisa de OCU, canto máis acomodada prevese a situación financeira, mellor imaxínanse os demais compoñentes da calidade de vida, mesmo aqueles que nada teñen que ver co diñeiro, como o grao de mobilidade.

De feito, o 64% dos enquisados menores de 65 anos cre que o diñeiro non lle alcanzará para cubrir as súas necesidades futuras, por iso preto da metade aforra nunha conta corrente e catro de cada dez ten un plan de pensións.

Entre os maiores, con todo, o estado de saúde e a vida social son os factores que máis inflúen na percepción da calidade de vida global; canto máis escasas son a unha, a outra ou ambas, máis baixa é a nota que se asigna á calidade de vida no seu conxunto.

Coidadores, un papel difícil

No estudo de OCU, tres de cada dez enquisados entre os 45 e os 84 anos atópanse involucrados no coidado dalgunha persoa dependente. Moitas destas persoas dedican gran cantidade de tempo a esta tarefa: un 26% todos os días do ano e outro 25% polo menos catro horas, seis ou sete días á semana.

Ademais, a entrega ao coidado dun dependente supón en moitos casos unha perda de calidade dalgúns aspectos da vida do coidador, como o lecer e a vida social, a situación financeira ou o estado de saúde. Tres de cada dez coidadores, de feito, din que o seu papel ten un gran impacto na súa saúde mental.