Os empresarios de Galicia propoñen á Xunta crear un Foro entre ATRIGA e as asociacións e colexios profesionais para reducir a elevada conflitividade tributaria

Con Colexios de Economistas e Avogados e Empresa Familiar defenden tamén, ante o conselleiro de Facenda, a constitución do Consello dá Defensa do Contribuínte
Publicado por o día 18/07/2019 na sección de Economía,Galicia

Os empresarios de Galicia propoñen á Xunta crear un Foro entre ATRIGA e as asociacións e colexios profesionais para reducir a elevada conflitividade tributaria

A proposta desta comisión encabezada Patricia García inclúe, ademais, a constitución do Consello Defensor do Contribuínte, un organismo dependente do Parlamento de Galicia, cuxa misión sería recibir e estudar as queixas dos contribuíntes, instar no seu caso a ATRIBA á revogación de actos contrarios a Dereito, o control de calidade da administración tributaria, o seguimento da súa actividade e a esixencia de criterios uniformes e axustados á norma tributaria e ás resolucións do Tribunal Económico-Administrativo de Galicia.

A máis alta litigiosidad de España en ISD

Galicia encabeza a clasificación de reclamacións contra liquidacións do Imposto de Sucesións (ISD) ante os tribunais económico-administrativos. Ditas reclamacións son, no caso da nosa comunidade, abrumadoramente estimadas, segundo a Memoria do Tribunal Económico-Administrativo de Galicia de 2017, que constata unha situación que empeorou na última década. Así se desprende da primeira análise sobre a fiscalidade en Galicia elaborado polo Círculo de Empresarios.

Das reclamacións presentadas, en máis do 82 % dos casos o Tribunal dá a razón, total ou parcialmente, ao contribuínte galego. Tan só Murcia supera esa porcentaxe de estimacións (88,3 %), en tanto que a media española sitúase en menos do 70 % de estimacións.

Xunto co de Transmisións e Actos Xurídicos- que tampouco sae ben parado na comparativa autonómica- e outros, o Imposto de Sucesións está cedido á Comunidade Autónoma Galega e é xestionado pola Axencia Tributaria Galega ( ATRIGA).

O número de reclamacións increméntase mentres baixa en España

A pesar do que sucedeu no resto de España, dáse a circunstancia ademais de que, desde 2010, o número de reclamacións contra as liquidacións deste imposto por parte de Atriga incrementouse nun 103%, fronte ao que sucedeu en España, que se reduciu un 22%.

De feito, en 2010 en Galicia presentáronse un total de 1.330 reclamacións económico-administrativas contra liquidacións do Imposto de Sucesións; en 2017, foron 9.698.

En total, Galicia concentrou en 2017 case a terceira parte das reclamacións económico-administrativas rexistradas en toda España contra liquidacións do Imposto de Sucesións. Os galegos interpuxeron 2.701 reclamacións por un total de 145,3 millóns de euros, unha cifra que tamén coloca a Galicia á cabeza das rexións españolas en número de reclamacións por millón de euros, 18,6, mentres que como media en España sitúase en 5,4.

Seguen a Galicia en número de reclamacións presentadas contra o ISD en 2017 Andalucía (2.322) e Madrid (721), mentres que, no extremo oposto, os contribuíntes que menos reclaman corresponden a Baleares (22), Canarias (160), Aragón (230) e Cataluña (237).

No cómputo total de impostos, tanto cedidos como non, Galicia foi en 2017 a cuarta comunidade española con maior número de reclamacións económico-administrativas, por detrás de Andalucía, Madrid e Comunidade Valenciana, e por diante de Cataluña. Galicia ten 2,7 Millóns de habitantes e un PIB de 61.000 millóns de euros. Cataluña ten 7,5 millóns de habitantes e un PIB de 223.000 millóns de euros.

Reclamacións e resolucións TEAR’s 2017

Actividade ATRIGA 2017

Comentar noticia

Your email address will not be published.