Os expertos móstranse preocupados polos efectos da guerra comercial e cren que a pugna polo 5 G repetirase noutros ámbitos

Aínda que as medidas proteccionistas non son unha novidade dos tempos actuais, o 60,9% cre que a tensión entre EEUU e China é o maior problema da conxuntura internacional no curto e medio prazo / O 71% asegura que a batalla entre as dúas grandes potencias económicas polo despregamento do 5 G vai repetir nos próximos anos noutros ámbitos, como os computadores cuánticos ou a biotecnoloxía. Os expertos manteñen as súas previsións de crecemento para a economía española: 2,2% en 2019 e 1,9% en 2020.
Publicado por o día 31/08/2019 na sección de Economía

Os expertos móstranse preocupados polos efectos da guerra comercial e cren que a pugna polo 5 G repetirase noutros ámbitos

Aínda que as medidas proteccionistas non son unha novidade dos tempos actuais, o 60,9% cre que a tensión entre EEUU e China é o maior problema da conxuntura internacional no curto e medio prazo / O 71% asegura que a batalla entre as dúas grandes potencias económicas polo despregamento do 5 G vai repetir nos próximos anos noutros ámbitos, como os computadores cuánticos ou a biotecnoloxía. Os expertos manteñen as súas previsións de crecemento para a economía española: 2,2% en 2019 e 1,9% en 2020.

Os expertos aseguran que a guerra comercial entre EEUU e China é o principal problema ao que se enfronta a economía mundial e consideran que a batalla entre ambas as potencias en torno ao desenvolvemento e despregamento das redes 5 G vai repetir noutros ámbitos nos próximos anos. Esta é unha das conclusións do Consenso Económico, correspondente ao segundo trimestre de 2019, que desde 1999 elabora PwC a partir da opinión dun panel de máis de 400 expertos, directivos e empresarios españois e que, nesta edición, inclúe un monográfico dedicado aos Riscos da Contorna Xeopolítica Internacional para a Economía. (A enquisa foi realizada xusto antes do cume do G-20, celebrada a semana pasada en Osaka).

Aínda que as medidas proteccionistas non son unha novidade do actual contexto internacional (segundo o Geopolitical Intelillence Service, entre 2010 e 2015 puxéronse en marcha entre 50 e 100 novos instrumentos para entorpecer os intercambios comerciais, só nos catro primeiros meses de cada ano. En 2016, máis de 150. E, segundo a Trade Alert, no últimos oito anos 55 países aumentaron as súas políticas defensivas), o 60,9% dos expertos, directivos e empresarios entrevistados cre que as tensións proteccionistas entre as dúas grandes potencias económicas mundiais é o maior problema da conxuntura internacional no curto e medio prazo; e o principal desafío ao que se enfrontan China -64,8%- e, en menor medida, EEUU -47,2%-.

Un dos aspectos máis controvertidos e que subxacen tras esta guerra comercial entre EEUU e China é a hexemonía polo liderado tecnolóxico no mundo. Neste sentido, unha maioría -do 71% dos enquisados-, cre que o que hoxe en día sucede co 5 G -a batalla polo seu desenvolvemento e despregamento-, vai repetir, nos próximos anos, noutros ámbitos como, por exemplo, no dos computadores cuánticos ou na biotecnoloxía.

O 54,2% dos expertos, directivos e empresarios consideran que a Unión Europa ten perdida a batalla tecnolóxica. Proba diso é que só un 29% dos enquisados cre que as empresas tecnolóxicas europeas poderían sacar partido da situación actual. E un 54% dos panelistas do Consenso Económico cre que China converterase en 2050 na principal potencia económica e tecnolóxica do planeta.

Defensa do libre comercio

O 56% dos expertos opina que a Unión Europea debería liderar internacionalmente a defensa do libre comercio, porque considera que, hoxe en día, nin EEUU nin China están “a xogar limpo”. Con todo, os panelistas non teñen moi clara cal debería ser a posición da UE ante o actual conflito proteccionista. O 49,5% non cre que Europa deba aliñarse con EEUU para impoñer medidas proteccionistas a China, pero un 38,2% prefire non pronunciarse sobre esta cuestión. Tamén están divididos sobre se a solución tería que pasar por unha actitude reactiva: o 36,5% pensa que habería que esperar e ver, pero un 41,2% prefire non opinar respecto diso. No que si coincide o 58,8% dos entrevistados é en que a posición da UE no concerto internacional está debilitada como consecuencia do Brexit.

O auxe dos populismos e o Brexit

O auxe dos movementos populistas e proteccionistas no mundo é unha cuestión que xera incerteza entre os panelistas e, cando se lles pregunta pola súa orixe, unha maioría do 67,2% coincide en que estas correntes están a proliferar como consecuencia dunha inadecuada distribución dos resultados da globalización nas sociedades.

En relación á saída do Reino Unido da Unión Europea, prevista para o 31 de outubro, o 67,5% dos expertos e directivos móstranse contrarios a conceder unha prórroga indefinida a Gran Bretaña. En canto aos seus efectos, os enquisados consideran que, de momento, esta situación afectou fundamentalmente ao investimento directo das empresas españolas nas illas británicas. Pero, cando se lles pregunta sobre como afectaría un Brexit sen acordo, as respostas amplíanse a moitos outros ámbitos: investimento directo das empresas españolas no Reino Unido (77%), exportación de bens (77%), demanda de traballadores españois por parte do Reino Unido (70,6%), exportación de servizos (68%), importación de servizos financeiros desde o Reino Unidos (68%) e investimento directo das empresas británicas en España (60,5%).

Os enquisados estiman, nun 91,8%, que España debería de ser máis activa para tentar relocalizar no noso país algunhas das empresas que deixen o Reino Unido, especialmente en sectores regulados, como o financeiro. E un 46,8% estima que as medidas incluídas polo Goberno no plan de continxencia para a eventualidade dun Brexit duro non son suficientes.

Previsións económicas

O Consenso Económico, correspondente ao segundo trimestre de 2019, inclúe ademais as perspectivas dos expertos, empresarios e directivos sobre a evolución da actividade en España, que permanecen practicamente inalterables respecto a os nosos dous informes anteriores. Os panelistas manteñen as súas previsións de crecemento da economía española no 2,2% en 2019 e do 1,9% para 2020. Crece lixeiramente, do 67,2% ao 71,7%, os que cualifican o momento conxuntural actual como bo e baixan, do 81,1% ao 67,8%, os que consideran que dentro dun ano actividade irá a peor.

En canto á situación económico-financeira das familias, as respostas son practicamente idénticas ao Consenso anterior: o 66,3% cualifícaa como regular e a 73,2% espera que se manteña igual nos próximos meses. O mesmo sucede co consumo das familias: o 67,2% cre que permanecerá estable mentres sobe lixeiramente, do 13,1% ao 18,1%, os que esperan que aumente. A compra de vivendas tamén permanecerá inalterable para o 68,1%.

A situación financeira das empresas é considerada boa polo 69,8% dos expertos, directivos e empresarios entrevistados. Como consecuencia aumentan, do 33,3% ao 43,4%, os que pensan que a creación de emprego seguirá estable e, do 18,3% ao 22,6%, os que consideran que aumentará. O Consenso tamén reflicte que tanto o investimento produtivo como as exportacións das compañías españolas van permanecer invariables no próximos seis meses.

Os panelistas consideran que o tipo de intervención do Banco Central Europeo seguirá ancorado no 0% tanto a finais de 2019 -segundo o 81,5%-, como en xuño do 2020 -para o 57,5%-. Algo idéntico sucede coas súas expectativas sobre o tipo de cambio euro dólar: esperan que sigua entre o 1,1 e o 1,1, polo menos ata xuño de 2020.

Respecto a a economía mundial, o 54,2% dos expertos, directivos e empresarios cualifican a situación actual como boa e o 44% como regular. Pero as súas opinións móvense cara a posicións menos optimistas cando se lles pregunta sobre como cren que estará a conxuntura internacional dentro de doce meses, en xuño de 2019: un 54,7% considera que seguirá igual e un 33,3% consideran que a actividade mundial irá a peor.