Os interesados en facer fogueiras de San Xoan e/ou San Pedro en Mos poden solicitalo dende o 28 de maio ao 15 de xuño, ambos días incluídos

A autorización pertinente debe pedirse no Rexistro Xeral do Concello ou no departamento municipal de Medio Ambiente
Publicado por o día 21/05/2018 na sección de Galicia,Mos

Os interesados en facer fogueiras de San Xoan e/ou San Pedro en Mos poden solicitalo dende o 28 de maio ao 15 de xuño, ambos días incluídos

A concellería de Medio Ambiente, que dirixe o edil Cándido Pérez, informa de que quen teña intención de realizar unha fogueira a noite de San Xoan e/ou San Pedro pode solicitar autorización no Rexistro Xeral do Concello ou no departamento municipal de Medio Ambiente, e ten de prazo para facelo dende o vindeiro luns 28 de maio e ata o venres 15 de xuño, ambos días inclusive, especificando nome, enderezo, teléfono e D.N.I. dos/das responsables, seguro de responsabilidade civil cunha cobertura por importe de 150.000 euros e un plano de situación coa indicación do lugar no que se vai realizar o lume, que se deberá solicitar na oficina municipal de Urbanismo.

Os elementos da fogueira deberán estar colocados con dous días naturais de antelación á súa queima, para que, o Servizo de Emerxencias e Protección Civil do Concello poida levar a cabo a revisión e control desta. O volume de material combustible non poderá siperar os 8 metros de diámetro nin os 3 metros de altura.

A separación entre as fogueiras e os edificios, árbores e demais obxectos que poidan resultar danados, será como mínimo de 12 metros. Ademais porase especial coidado de non situalas preto dunha zona forestal, nin baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, e ter conta de que nos arredores non haxan produtos inflamables.

Queda expresamente prohibida a queima de pneumáticos, plásticos, latas, botellas, materiais con PVC en xeral e similares, así como botar aerosois, aceites ou líquidos combustibles e calesquera substancias explosivas, etc. Tamén se prohibe facer fogueiras preto de elementos que constitúen o patrimonio histórico, ós efectos de evitar calquera tipo de dano.

No suposto de que a fogueira se faga sobre terreos de uso públicos lousados, asfaltados ou pintados, os/as organizadores/as, encargaranse de protexer o pavimento e pintura cunha capa de area de 10 cm. en toda a superficie da fogueira.

Ao finalizar a fogueira, e, antes de abandonar o lugar desta, os/as responsables da organización coidarán que as cinzas queden totalmente apagadas, e procederán á limpeza inmediata do espazo autorizado.