Os pediatras de Atención Primaria entregan máis de 215.000 firmas ao Ministerio de Sanidade para reclamar o dereito de todos os nenos en España a recibir a mesma atención sanitaria

A Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap) e a Sociedade Española de Pediatría Extrahospitalaria e de Atención Primaria ( SEPEAP) entregan ao Ministerio de Sanidade as máis de 215.000 sinaturas recollidas na campaña “Confianza”, que busca consolidar o dereito dos nenos en España a ser atendidos polo seu pediatra nos centros de saúde
Publicado por o día 28/09/2018 na sección de Sanidad

Os pediatras de Atención Primaria entregan máis de 215.000 firmas ao Ministerio de Sanidade para reclamar o dereito de todos os nenos en España a recibir a mesma atención sanitaria

“O noso país dispón dun dos mellores sistemas sanitarios públicos do mundo, cunha excelente Atención Primaria. Con todo, desde hai anos faltan pediatras nos centros de saúde e o modelo actual de asistencia infantil español está en grave perigo de extinción”. Así o aseguran os presidentes da Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap), Concepción Sánchez Pina, e da Sociedade Española de Pediatría Extrahospitalaria e de Atención Primaria (SEPEAP), Fernando García-Salga Viguer, nunha carta remitida á ministra de Sanidade, Consumo e Benestar Social, María Luisa Carcedo.

Os responsables de ambas as sociedades científicas dirixíronse deste xeito á ministra, como máxima representante do Sistema Nacional de Saúde, antes de facer entrega na sede do Ministerio, das máis de 215.00 firmas recollidas no marco da campaña “Confianza”. Trátase dunha iniciativa para consolidar o dereito dos nenos en España a ser atendidos sempre polo seu pediatra nos centros de saúde.

A campaña ‘Confianza’, posta en marcha por ambas as sociedades científicas, maioritarias en Pediatría de Primaria, ten por obxectivo conseguir que as administracións garantan o dereito de todos os nenos, nenas e adolescentes a ter un médico especialista en Pediatría nos centros de saúde. As firmas recolléronse de maneira online, a través da plataforma Change. org, e tamén de forma presencial en centros de saúde repartidos polas distintas Comunidades Autónomas.

O nome da iniciativa foi elixido porque é nos pediatras dos centros de saúde en quen os pais confían a saúde e atención dos seus fillos, afirman AEPap e SEPEAP. De acordo cos seus presidentes, os pediatras de Primaria levan máis de 15 anos denunciando a situación da súa especialidade en España sen ver solucións eficaces. Os pediatras constataron xa hai centros de saúde sen pediatrai onde non se atende aos nenos e, en ocasións, son remitidos directamente a urxencias ao hospital, aínda que non se trate dunha situación de urxencia.

A “falta de previsión e planificación e o deficiente uso dos recursos por parte das correspondentes administracións sanitarias” están detrás deste déficit de profesionais, de acordo coa Dra. Sánchez Pina.

A oferta de prazas para o MIR 2018/2019 da especialidade de Pediatría e Áreas específicas pasou de 423 en 2017 a 433 en 2018, só se incrementaron 10 prazas máis (apenas un 2,3% das prazas), claramente insuficiente a pesar das promesas recibidas. E a capacidade de formación de novos pediatras diminuíu en 10 prazas en todo o territorio nacional. Non vai haber recambio xeracional para os pediatras que se van a xubilar os próximos anos, alertan os especialistas.

Para paliar esta situación, ademais de recoller firmas, as sociedades científicas de pediatría de AP elaboraron un decálogo no que propoñen diferentes solucións para mellorar a atención primaria infantil.

Entre elas, destacan propostas para mellorar as condicións laborais dos profesionais, como aumentar o número de prazas MIR para esta especialidade e planificar o recambio xeracional. Algo esencial, xa que de acordo coa Enquisa sobre a situación do Médico de Atención Primaria, elaborada pola Organización Médica Colexial (OMC), no ano 2016, só un 33% dos pediatras de AP eran menores de 45 anos, polo que se estima que se necesitará unha media de 240 pediatras novos cada ano para cubrir as xubilacións desta década.

O Dr. García-Salga Viguer explica que, ademais, nos últimos anos “creáronse moitas menos prazas de Pediatría e os cidadáns están continuamente demandando a ampliación do servizo”.

O ano pasado, os hospitais españois fixeron unha estimación inicial de 443 prazas dispoñibles para formar a residentes de Pediatría en todas as Comunidades Autónomas. Con todo, desas, só ofertáronse finalmente 423 no exame MIR, o que soubo un descenso de 20 prazas por baixo das demandas reais dos hospitais.

Nesta edición 2018/2019 ofertáronse 433 prazas (este ano si, cubertas na súa totalidade por médicos residentes), o que supón un incremento de só o 2,3%, unha cifra claramente insuficiente a pesar das promesas recibidas e inferior ao aumento de prazas MIR global, que foi do 4,5% este ano. Os pediatras mostraron o seu desacordo con esta oferta, pois desta forma non se garante o recambio xeracional para os profesionais que se van a xubilar os próximos anos.

Os pediatras tamén propoñen medidas encamiñadas a que os estudantes de Medicina e residentes de Pediatría coñezan a AP, como aumentar de forma obrigatoria a rotación dos residentes de Pediatría por AP de seis meses a un ano, así como incentivar e promover as rotacións de todos os estudantes de Medicina nestas consultas.

Así mesmo, ambas as sociedades científicas apostan por incrementar a visibilidade, creando a figura do Coordinador de Pediatría, con pediatras de AP que colaborarían coas xerencias na organización da asistencia infantil. Tamén, incrementar a presenza de pediatras de Primaria como profesores de universidade.

En definitiva, os presidentes das dúas sociedades científicas trasladaron á ministra a necesidade de recuperar a pediatría de Atención Primaria e facela máis atractiva, o que redundará na boa saúde dos nenos e nenas no noso país.

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

A Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria constitúese como unha Federación de Asociacións de Pediatras que traballan en Atención Primaria (AP), de carácter científico e profesional, sen fins lucrativos, que representa a máis de 4.000 pediatras de AP no estado español. No seu seo atópanse diferentes Grupos de Traballo sobre diversas materias (Grupo de Prevención na Infancia e Adolescencia, Grupo de Vías Respiratorias, Pediatría Baseada na Evidencia, Docencia MIR, Cooperación Internacional, Patoloxía do Soño infanto-xuvenil, Grupo de Investigación, Grupo Profesional, Trastorno por déficit de atención e hiperactividade, Grupo de Educación para a Saúde, Grupo de Patoloxía Infecciosa, Grupo de Ecografía Clínica Pediátrica, Grupo de Relacións con Europa e o Grupo de Gastro-Nutrición).

Os obxectivos principais desta Asociación son: promover o desenvolvemento da Pediatría na Atención Primaria, buscar o máximo estado de saúde do neno e do adolescente, promocionar a súa saúde, previr a enfermidade e facilitar a súa recuperación en caso de contraela, fomentar e exercer a docencia sobre Pediatría de Atención Primaria do pregraduado e postgraduado (Médicos Residentes de Pediatría, Médicos Residentes de Medicina Familiar e Comunitaria e profesionais do ámbito da Atención Primaria), fomentar e exercer a investigación, coordinar os diferentes programas sanitarios relacionados co neno, recoller os problemas e inquietudes relacionados co exercicio da Pediatría de Atención Primaria e representar os intereses dos seus socios no marco das leis e ante os distintos organismos (Administracións Públicas Sanitarias e Docentes, outros órganos ou entidades Nacionais ou Internacionais), e coordinar con outras asociacións similares (rexionais, nacionais ou internacionais) actividades e proxectos encamiñados á mellora da Pediatría en Atención Primaria.

Sociedade Española de Pediatría Extrahospitalaria e de Atención Primaria (SEPEAP)

A Sociedade Española de Pediatría Extrahospitalaria e de Atención Primaria creouse como unha Sección Científica de Pediatría Extrahospitalaria dentro da AEP nos anos 80, cun carácter científico e profesional, sen fins lucrativos, que representa a máis de 3.800 pediatras de AP no estado español. A sociedade articula a súa actividade en diferentes Grupos de Traballo (Grupo de Nutrición, asma e alerxia, soño, actualizacións bibliográficas, docencia e MIR, dermatoloxía, educación para a saúde, investigación e calidade, pediatría social, profesional, de simulación avanzada, técnicas diagnósticas, TDAH, vacúas e cooperación internacional).

Os obxectivos principais da Sociedade son: “Promover o estudo da pediatría extrahospitalaria: a problemática de saúde do neno e do adolescente no ámbito extrahospitalario (consultas externas de hospitais, consultorios públicos e privados). Abarca as tres misións fundamentais da pediatría extrahospitalaria: asistencial (preventiva, curativa, e rehabilitadora), docente (colaboración na formación do pregrado, do residente e do posgrao, e educación sanitaria da poboación de todos os niveis) e investigadora, promovendo a correlación dos servizos de pediatría extrahospitalaria cos demais servizos sanitarios e recursos sociais da comunidade.