Os vigueses mostranse satisfeitos na xestion de residuos urbanos nestes últimos catro anos e noutros lugares empeorou no últimos catro anos

Estudo sobre opinión dos cidadáns dos servizos de xestión de residuos en 60 cidades
Publicado por o día 28/05/2019 na sección de Galicia,OCU,Social,Vigo

Os vigueses mostranse satisfeitos na xestion de residuos urbanos nestes últimos catro anos e noutros lugares empeorou no últimos catro anos

A Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) levou a cabo un estudo sobre os servizos municipais de recollida de residuos de 60 cidades. Os datos comparados revelan que a satisfacción coa xestión dos residuos empeorou en 42 cidades. A valoración media que dan os usuarios descendeu de 55 a 53 puntos. Os resultados deste estudo publícanse na revista OCU-Compra Mestra do mes de xuño.

A par do seu estudo de limpeza, OCU realiza cada 4 anos unha análise sobre a xestión dos residuos por parte dos municipios. Para a súa realización OCU ten en conta, por unha banda, os datos proporcionados polos diferentes concellos (14 deles non facilitaron ningunha información) e doutra unha enquisa á que responderon 5.260 veciños na que dan a súa valoración sobre diferentes aspectos relacionados coa recollida de residuos que leva a cabo na súa cidade.

Bilbao (74) Pamplona (73) e Oviedo (71) son as cidades cunha satisfacción maior. Nas últimas posicións sitúanse Lugo e Huelva (41) Xaén (37) e Alacante (35). Para os cidadáns a xestión dos residuos aproba só en 34 cidades. Poden consultar os datos completos por cidades nesta ligazón.

Toledo, Vigo e Ciudad Real son as cidades onde máis subiu a satisfacción coa xestión dos residuos respecto ao ano 2015 (polo menos 5 puntos de mellora). Polo contario A Coruña, Lérida e Guadalaxara lideran a listaxe de cidades nas que máis empeorou esta xestión. As tres cun descenso de polo menos 10 puntos respecto a 2015.

Por tipo de residuos, os cidadáns móstranse máis satisfeitos coa recollida do vidro (71) seguido a curta distancia do papel (67) e envases (66). Para todos estes residuos cóntase cun servizo de recollida totalmente implantado nas cidades con cocientes de polo menos 1 contedor por cada 500 habitantes.

A recollida selectiva de materia orgánica segue sendo o punto negro. Aínda que en 2020 debería estar totalmente implantada, polo momento só 13 das 46 cidades que responderon o noso estudo indican que está en funcionamento. Son moitas as cidades que nin sequera iniciaron a súa implantación e dificilmente cumprirán o obxectivo marcado. Trátase do residuo peor valorado (60) polos cidadáns.

O nivel de colaboración dos cidadáns na recollida selectiva de residuos é moi elevado. Segundo o estudo de OCU o 89% dos cidadáns recoñece que separa sempre ou case sempre os residuos de papel. Séguenlle o vidro co 86%, os envases o 85% e en menor media a orgánica co 72%: unha porcentaxe en calquera caso elevado para a limitada implantación desta recollida, o que mostra que moitos cidadáns consideran que a están realizando ao depositar este residuo na fracción resto.

As diferenzas entre cidades son notables, máis do 70% dos habitantes de Tarragona, Vitoria, Pamplona ou San Sebastian separan sempre papel e vidro. Pola contra, só a metade dos habitantes de Elxe ou Huelva recoñece separar sempre o vidro e o papel, a pesar de que en todas elas existen recursos como para facer unha razoable separación de leste e outros residuos.

A situación é máis crítica para outros residuos. Medicamentos (59) pilas (57) e aceite de cociña (52) aproban polos pelos. Suspende a recollida de pinturas e vernices (45). Trátase de produtos que para a súa reciclaxe é preciso en moitos casos acudir a un punto limpo: a falta de información sobre como recoller adecuadamente ou o descoñecemento da localización e a distancia dos puntos limpos fan que haxa aínda unha elevada porcentaxe de cidadáns que nunca ou de cando en cando separa este tipo de residuos co que se xera un elevado impacto ambiental.

OCU denuncia que España atópase lonxe da media europea en materia de reciclaxe de residuos. Os últimos datos dispoñibles, de 2016, sinalan que España ten unha taxa de recuperación de residuos da 30% fronte ao 47% da media europea; aínda moi lonxe do obxectivo do 50% fixado para 2020.

Para OCU os cidadáns deben ser os protagonistas á hora de deseñar e implementar os diferentes sistemas de xestión dos residuos. Para obter unha maior colaboración é necesario priorizar modelos de xestión comúns que faciliten a divulgación do correcto tratamento dos residuos.

OCU tamén cre necesario que se facilite información, con garantías, do destino e tratamento dos residuos que o cidadán se ha esforzado en separar. O 90% dos entrevistados cre que incrementaría o seu esforzo en separar correctamente con esta información.

Pero non é suficiente con pedir un maior esforzo aos cidadáns, OCU sinala igualmente que é necesario explorar outras vías, como a posibilidade de incorporar sistemas de compensación por envase recuperado, do mesmo xeito que xa sucede noutros países da nosa contorna, ou buscando outro tipo de incentivos (en impostos ou taxas municipais por exemplo) para os cidadáns que colaboren activamente na separación de residuos, como empezaron facer cidades como San Sebastián, incentivando a compostaxe e a recollida de residuos orgánicos.