Outra multa ridícula do Banco de España: 4,5 millóns a Santander por infraccións moi graves do Popular

FACUA reclama ao Goberno e os grupos parlamentarios a modificación do réxime sancionador establecido na Lei 26/1988 sobre Disciplina e Intervención das Entidades de Crédito.
Por o 13/06/2019 | Sección: FACUA,Social
Outra multa ridícula do Banco de España: 4,5 millóns a Santander por infraccións moi graves do Popular
FACUA-Consumidores en Acción critica a ridícula multa de 4,5 millóns de euros que impuxo de novo o Banco de España a Banco Santander, na súa condición de sucesor universal, por infraccións moi graves do Banco Popular. O pasado mes de maio a entidade impuxo sancións polo ridículo valor de 6,5 millóns ao mesmo banco pola comisión de dúas infraccións graves. Unha, relacionada co incumprimento da lei en materia de comisións por amortización anticipada, compensación por risco e redondeo de tipos de interese e novación (modificación) en ampliacións de prazo. A outra, pola realización de actos ou operacións que incumpren as normas de economía sustentable.
 
FACUA reclama ao Goberno e os grupos parlamentarios a modificación do réxime sancionador establecido na Lei 26/1988 sobre Disciplina e Intervención das Entidades de Crédito. E é que dita norma non establece unha cantidade mínima nas multas polos distintos tipos de infraccións. Así, indica que as infraccións moi graves das entidades castigaranse con “ata o 1% dos seus recursos propios ou ata 1.000.000 de euros se aquela porcentaxe fose interior”, as graves con “ata o medio por cento dos seus recursos propios, ou ata 500.000 euros” e as leves con “ata 150.000 euros”.
 
Neste sentido, FACUA insiste en que a imposición de multas de tan baixa contía non disuade da realización de tales infraccións, xa que as entidades financeiras terminan conseguindo un maior beneficio incumprindo a normativa e afrontando as multas, se se producen.
 
Nas sancións impostas nesta ocasión, o Banco de España fixou unha contía de 1,5 millóns por incumprir a Orde 2899/2011 e a Circular 5/2012 do BDE no referente a “a entrega e o contido preceptivo que debe conter a información precontractual e contractual facilitada aos clientes; o cálculo da TAE; e a cobranza de comisións por servizos non prestados”.
 
Ademais, outra multa por importe de 3 millóns de euros foi pola comisión dunha infracción moi grave “consistente na realización de actos ou operacións prohibidas” por diferentes normas ou por “incumprimento de diferentes requisitos”. En concreto, tras detectarse incumprimento das Leis 41/2007 e 44/2002 en materia de compensacións e comisións en supostos de amortización anticipada e aplicación de cláusulas de redondeo do tipo de interese.
 
A data de resolución destas sancións é do 26 de outubro de 2018, pero fixéronse públicas este mércores tras facerse firmes na vía administrativa.

Comentar noticia

Your email address will not be published.