Palestra sobre a represión fascistas do 36 en Bueu, o 29 decembro en Moaña

O próximo venres 29 de decembro, desde o ATENEO DE MOAÑA van realizar outro acto tamén relacionado coa Memoria anti-franquista e pola liberdade, no que contaran coa Asociación de “Amigos Johán Carballeira” de Bueu XOSÉ NOVAS PIÑEIRO Xosé Novas Piñeiro e MANUEL ANTONIO MOSTEIRO GARCÍA que falarán da súa experiencia de investigación no campo da memoria, con unha charla titulada: “Cronica da represión en Bueu despois do golpe militar franquista de 1936”

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

Amigos Johán CarballeiraAnti-franquistacharlaMEMORIA

SIGUENOS EN TELEGRAM