Planas afirma traballar para mellorar a vertebración do sector hortofrutícola, así como a posición negociadora dos produtores

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, resaltou no Congreso a importancia do sector de froitas e hortalizas como punta de lanza da agricultura española, por valor, por xeración de emprego e por competitividade, ademais de por a súa gran vocación exportadora.

Un sector que situou a España entre os 10 principais produtores de froita doce e como primeiro produtor europeo de froita de óso e o segundo mundial, tras China.

O ministro sinalou que a concentración da oferta é fundamental para que os produtores poidan negociar en igualdade de condicións, fronte a unha distribución concentrada.

Lembrou que España conta con 800.000 agricultores e gandeiros, 30.700 industria agroalimentarias e 6 empresas no sector da distribución que reúnen máis do 50% do mercado español alimentario.

O ministro comentou que desde 2018 desenvólvese un Plan de medidas para a froita doce, en colaboración co propio sector, para mellorar a comercialización e resolver os seus problemas estruturais.

Boa parte das medidas, dixo, xa se aplicaron, como a modificación da normativa sobre as axudas aos programas operativos das Organizacións de Produtores de Froitas e Hortalizas (OPFH) e que permite financiar actuacións para axustar a oferta á demanda, ademais de axilizar as axudas aos programas operativos, que alcanzan os 220 millóns de euros ao ano.

Plan Estratéxico da PAC

No marco dos traballos de elaboración do Plan Estratéxico da futura Política Agraria Común (PAC), o ministro detallou que desde o Ministerio está a abordarse unha análise exhaustiva dos diferentes sectores agrarios para identificar as debilidades de cada un e deseñar, en cada caso, as medidas máis adecuadas para superalas.

Unha análise que comprende, entre outros condicionantes, rendibilidade, competitividade, produtividade, sustentabilidade e adaptacións á necesaria transición ecolóxica, nivel de axudas e comercio exterior.

No ámbito do sector hortofrutícola, Planas destacou a necesidade de contar cunha organización Interprofesional que é “vital” para a promoción.

Todos os elos da cadea alimentaria deben ter un papel máis significativo, segundo o ministro, e os agricultores e gandeiros han de recibir unha maior retribución polo seu traballo.

Lei da cadea alimentaria

Por iso, o Ministerio traballa para modificar a Lei da Cadea Alimentaria, no marco da transposición da normativa comunitaria sobre prácticas comerciais desleais.

Proximamente vaise a regular a venda a perdas, vai incluír a referencia aos custos de produción e prohibiranse as prácticas de promoción desleais para agricultores e gandeiros, e publicaranse os expedientes sancionadores.

No que se refire á organización da oferta, o ministro sinalou que traballa con cooperativas agroalimentarias de España para que teñan un papel máis activo en determinados sectores na estruturación da oferta, que é fundamental para conseguir bos prezos e evitar situacións como a venda para resultas.

En materia de acordos internacionais da UE, o ministro referiuse á fortaleza deste sector que exporta máis de metade do que produce, pero tamén apuntou a necesidade de ser rigorosos coas importacións.

Referiuse á necesidade de dar cumprimento estrito tanto á normativa sanitaria e fitosanitario, como aos prezos de entrada nos casos nos que existan continxentes.

Negociación da PAC

Resaltou o importante papel da futura PAC para que sexa un auténtico apoio para a agricultura profesional e familiar, “a inmensa clase media da agricultura española”, tamén no sector hortofrutícola. Unha PAC que vai ter unha orientación non só de sustentabilidade económica e social, senón tamén ambiental, de mitigación do cambio climático.

Entre as medidas que se están impulsando, o ministro referiuse á recente reunión do Observatorio da Cadea Alimentaria, unha extraordinaria ferramenta que, desde o rigor dos datos, analiza as posibles solucións.

Esta batería de medidas creadas desde o diálogo, fixo fincapé o ministro, espero que sirvan para facer non só que os prezos que perciban os agricultores e gandeiros españois sexan xustos, senón que a imaxe do sector, a proxección do traballo do campo ante o conxunto da sociedade, sexa dunha actividade de futuro.

Somos partidarios, concluíu, de dar resposta ás preocupacións do sector con diálogo, con traballo, con compromiso e con medidas concretas. Instou a todos a colaborar para lograr unha maior vertebración do sector e mellorar a súa posición na cadea alimentaria.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM