Planas anuncia a inmediata modificación da Lei da cadea alimentaria

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, reuniuse con representantes do sector produtor de froitas e hortalizas, no marco dos encontros que mantén cos distintos elos da cadea agroalimentaria para estudar posibles solucións aos problemas do sector agrario.
Publicado por o día 13/02/2020 na sección de España

Planas anuncia a inmediata modificación da Lei da cadea alimentaria

Este sector achega case a metade da produción vexetal en España e case un terzo de todo o valor da produción agraria (incluíndo a gandería), cun valor en orixe de 15.700 millóns de euros. Máis de 50% da produción destínase á exportación e estas constitúen o 30% das exportacións agroalimentarias españolas. Ademais, España é o principal produtor da Unión Europea e o quinto a nivel mundial.

Segundo recalcou o ministro, “detrás destas cifras hai moitas mulleres e homes que se gañan dignamente a vida e que fan un traballo que debe ser subliñado e defendido”.

No transcurso da reunión o Ministro anunciou a inmediata modificación da Lei da cadea de 2013 co propósito de lograr unha repartición máis xusta do valor dos produtos agrarios ao longo dos elos que a integran. Neste ámbito, a transposición da directiva comunitaria sobre prácticas comerciais desleais vai permitir aos produtores españois ampararse na normativa europea nas súas transaccións comerciais comunitarias, o que supoñerá unha vantaxe desde o punto de vista do traballo profesional do sector.

En relación ao sector das hortalizas de invernadoiro o ministro comprometeuse a estudar coas autonomías posibles actuacións conxuntas para mellorar a súa competitividade.

Así mesmo, son numerosos os traballos que este Ministerio está a desenvolver para coñecer de forma detallada o funcionamento das organizacións de produtores e as súas asociacións, xa que teñen un gran potencial para o desenvolvemento do sector.

En concreto, estas organizacións contan con ferramentas para planificar a produción e o seu axuste á demanda, a optimización dos custos, a concentración da oferta e a comercialización conxunta da produción dos seus asociados, dispoñendo para iso de fondos que a UE pon á súa disposición. Resulta, por tanto, fundamental ter un sector ben vertebrado para conseguir unha mellor planificación das producións, segundo o ministro.

Así mesmo, o ministro Planas ha recalcado que a internacionalización e procura de mercados é necesaria para continuar sendo líderes. A este respecto, o Goberno defenderá que os produtos importados de países terceiros cumpran os mesmos estándares de calidade e sanidade que se esixen na Unión Europea.

O ministro apuntou a necesidade de que se aplique estritamente a normativa comunitaria en materia seguridade alimentaria, produtos fitosanitarios, residuos e de control de pragas, “unha preocupación que o Ministerio comparte enteiramente”.

O Goberno velará polo cumprimento dos acordos con terceiros países e pedirá á Comisión garantías en relación cos continxentes de importación.