Preto do 70% das acci贸ns a curto prazo do novo Plan de Atenci贸n Primaria do Sergas est谩n xa funcionando

A Conseller铆a de Sanidade aprobou un plan de equipamento para o primeiro nivel asistencial de preto de 80 mill贸ns de euros para tres anos, dos que 30 mill贸ns son investimentos que se levar谩n a cabo este ano
Publicado por o d铆a 19/06/2019 na sección de Sanidad

Preto do 70% das acci贸ns a curto prazo do novo Plan de Atenci贸n Primaria do Sergas est谩n xa funcionando

Preto do 70% das medidas a curto prazo contempladas no novo Plan Galego de Atenci贸n Primaria 2019-2021 do Sergas est谩n xa funcionando ou comenzaron a s煤a implantaci贸n. Estas acci贸ns a curto prazo, a desenvolver no prazo de seis meses (ata finais de ano), representan o 40% do total das 200 acci贸ns comprometidas no documento aprobado o pasado 16 de maio no Consello da Xunta, polo que o grao de cumprimento do Sergas 茅 moi positivo.

Ente as medidas m谩is significativas que xa comenzaron a s煤a implantaci贸n, ao obxecto de xerar un marco profesional estable, destaca a convocatoria da OPE de 2019, con 528 prazas nas categor铆as espec铆ficas no 谩mbito da atenci贸n primaria e 1.492 no total das categor铆as a convocar. Tam茅n acordouse incrementar a dotaci贸n de 331 novas prazas en distintas categor铆as de atenci贸n primaria (80 de m茅dicos de familia, 20 de pediatras e 130 de persoal de enfermer铆a de atenci贸n primaria, entre outras). Deste total, 52 son prazas previstas para este ano. E aprobouse o nomeamento estatutario eventual de continuidade no 谩mbito do Servizo Galego de Sa煤de, acordado en mesa sectorial cos sindicatos CESM-Omega, Satse, CSIF e UGT.

O Sergas tam茅n fixo un importante esforzo en equipamentos e infraestruturas para os centros de sa煤de. Neste senso, aprobouse no marco do novo Plan de Atenci贸n Primaria, un plan de equipamento dotado cun orzamento de preto de 80 mill贸ns de euros para tres anos. Do total, 30 mill贸ns destinaranse este ano a actuaci贸ns de investimento no 谩mbito do primeiro nivel asistencial (equipamento, obras, reformas, TIC).

C贸mpre subli帽ar que o novo Plan Galego de Atenci贸n Primaria 2019-2021, aprobado o pasado mes de maio, conta cun orzamento superior aos 102 mill贸ns de euros para tres anos. O documento recolle un total de 200 acci贸ns a desenvolver a curto, medio e longo prazo, definidas en 7 li帽as estrat茅xicas e 52 obxectivos concretos coa finalidade de reformular o modelo de atenci贸n primaria en Galicia.

A Conseller铆a de Sanidade apostou por constru铆r o novo modelo de atenci贸n primaria a trav茅s do di谩logo e a colaboraci贸n entres administraci贸ns, profesionais e cidadan铆a. As铆, 123 profesionais de todas as categor铆as elaboraron unhas 525 propostas entre xaneiro e febreiro pasado. Tam茅n se tiveron en conta as achegas por parte dos 270 profesionais a trav茅s das caixas de correo electr贸nico e as propostas das asociaci贸ns de pacientes, sindicatos, sociedades cient铆ficas e dos colexios profesionais e do Consello Asesor de Sanidade e o de Pacientes. O plan tam茅n recolle as achegas da cidadan铆a a trav茅s das m谩is de 4.500 enquisas telem谩ticas da plataforma 脡-Sa煤de. Ademais, o departamento auton贸mico sanitario abordou a mellora de primaria coa FEGAMP, e as conseller铆as de Educaci贸n e Pol铆tica Social.

Ao mesmo tempo constitu铆se un Consello T茅cnico de Atenci贸n Primaria, tam茅n contemplado no plan, no que forman parte colexios profesionais, sociedades cient铆ficas, asociaci贸ns profesionais e sindicatos, co obxecto de posibilitar a participaci贸n directa de todas as entidades implicadas no eido do primeiro nivel asistencial. E hai uns d铆as este Consello T茅cnico acordaba a creaci贸n de 15 comisi贸ns sectoriais que traballar谩n no proceso de reforma da atenci贸n primaria.

Todas estas acci贸ns po帽en de manifesto que Galicia 茅 unha das poucas comunidades aut贸nomas que est谩 facendo realmente un traballo profundo no eido da atenci贸n primaria, cun plan recentemente aprobado e dotado de orzamento, e en constante di谩logo con todos os axentes implicados (sindicatos, colexios profesionais, sociedades cient铆ficas e cidadan铆a).

Media de tarxetas sanitarias asignadas

A media de tarxetas sanitarias (TIS) asignadas en Galicia a cada m茅dico de atenci贸n primaria (1.275) 茅 inferior 谩 media nacional (1.357). Estes datos relativos a 2017, sit煤an a Galicia como a sexta autonom铆a con mellor ratio de tarxetas. A media galega tam茅n est谩 por debaixo da ratio 贸ptima m茅dico/paciente recomendada polos colexios m茅dicos e as sociedades cient铆ficas, que 茅 de de 1.300 e non debe superar os 1.500.

Neste senso, subli帽ar que as TIS por m茅dico de familia no Sergas descendeu de 1.347 en 2008 a 1.275 no ano 2017. E o n煤mero de consultas m茅dicas en atenci贸n primaria experimentou unha diminuci贸n dun 13,3%, pasando de 18.200.163 en 2008 a 15.772.676 en 2018.