A privatización dos Servizos de Limpeza de hospitais e centros de saúde

A Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública veñen a denunciar que esta privatización do servizo público “realizouse con absoluta opacidade e falta de transparencia”
Publicado por o día 02/08/2017 na sección de Sanidad

A privatización dos Servizos de Limpeza de hospitais e centros de saúde

Ante os resultados do Informe do Consello de Contas de Galicia que fiscalizou a privatización dos Servizos de Limpeza de hospitais e centros de saúde, desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública veñen a denunciar que esta privatización do servizo público realizouse con absoluta opacidade e falta de transparencia.

Desde a asociación sinalan que a externalización foi realizada sen que ningun estudo previo que a xustificase por motivos económicos, técnicos ou sanitarios. Aínda que se realizaron 42 contratos por un total de 130 millóns de euros, o 70% acabaron en mans de tan só tres empresas: Clece (do grupo ACS por 56,7 millóns), Limpisa (16,1 millóns) e Ingesan (do grupo OHL por 13 millóns). En ningún dos mesmos incluíronse estudos que avalaran a conveniencia de recorrer á privatización do servizo e se descoñecen os criterios utilizados polo SERGAS para adxudicalos a estas empresas.

Nestes contratos, ademais da limpeza, inclúense actividades non relacionadas coa mesma (retirada de materiais de desecho, xardineira, distribución de roupa, lavado de vasillas, acondicionamento de camas para o persoal de garda, colocación de cortinas ou ata o que a dirección dos centros encoméndenlles), sen que desagregaran os gastos por estas actividades, o que fai imposible coñecer os seus custos e pertinencia

Estes contratos non son realistas nin viables

En moitos casos, o custo global da prestación é superior ao orzamento acordado, o que supón que as adxudicatarias perderían diñeiro, algo incompatible co negocio. Isto fai pensar que para conseguir as súas ganancias reducen a calidade da hixiene e limpeza dos centros sanitarios, algo esencial para a saúde dos enfermos. Os gastos por estas actividades son máis elevados para as empresas que para o SERGAS xa que inclúen o pago ao persoal (cuxa privatización realizar respectando as mesmas condicións laborais do SERGAS tanto en retribucións como en xornadas); os beneficios empresariais; o IVA a cargo das empresas; e os custos asociados aos pagos por o control dos contratos.

Os incumprimentos non son sancionados polo SERGAS, denuncian desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública.

Por todo eles o Concello de Contas de Galicia considera que o SERGAS deberia reconsiderar a privatización da limpeza nos centros sanitarios, e evaluar a mellor fórmula de xestión (pública ou privada), para garantir a calidade e a eficiencia da prestación deste servizo.

Desde a Asociación xa advertiron sobre as negativas consecuencias que terían as privatizacións de centros e servizos sanitarios impulsadas polo SERGAS, en conivencia con empresas afines (Hospitais, central de chamadas, sistema de información, loxística etc), que son obxectivadas por este tribunal.

Como este informe vén corroborar as graves deficiencias no Hospital Alvaro Cunqueiro (de financiamento e xestión privada) cren desde a AGDSP que é necesario esixir que se abran auditorias inmediatas en todos os servizos e centros privatizados, como paso previo ao seu reintegración da sanidade pública galega.