Un proxecto interuniversitario analizará a segregación ocupacional e as diferenzas socioeconómicas por xénero, raza e etnia

Participan as universidades de Vigo, Autónoma de Barcelona, Complutense e Rey Juan Carlos
Publicado por o día 27/07/2017 na sección de Universidade de Vigo

Un proxecto interuniversitario analizará a segregación ocupacional e as diferenzas socioeconómicas por xénero, raza e etnia

A Universidade de Vigo, xunto coa Autónoma de Barcelona, Rey Juan Carlos e Complutense de Madrid, coordinadas por esta última, forman parte dun proxecto estatal de tres anos duración que analizará ata o 2019 as causas e consecuencias da segregación ocupacional e das diferenzas socioeconómicas por xénero, raza e etnia. A profesora da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Coral del Río é a investigadora principal do subproxecto da Universidade de Vigo, no que participan tamén Carlos Gradín, tamén de Vigo; Olga Cantó, da Universidade de Alcalá e Francisco Azpitarte, da University of Merbourne, aínda que ambos pasaron anos atrás pola Universidade de Vigo.

O proxecto foi seleccionado polo Ministerio de Economía e Competitividade dentro do Programa Estatal de I+D+i orientada aos retos da sociedade. Ao abeiro desta convocatoria acadou 18.000 de financiamento para os tres anos de duración do proxecto. A xustificación deste estudo responde, segundo Del Río, a que “vivimos nun mundo caracterizado por enormes e crecentes desigualdades, algunhas delas enraizadas en procesos de discriminación e segregación contra determinados grupos demográficos e outras que son consecuencia dunha reducida mobilidade inter e intraxeracional que perpetúa situacións de exclusión social”.

Traballando dende 2004 neste eido

Coral del Río explica que se trata do quinto proxecto deste tipo que desenvolve este equipo de investigación interuniversitario, traballando “ininterrumpidamente dende 2004” e rotando a universidade coordinadora en cada convocatoria. Ademais, destaca este tipo de investigación realízanse baixo o paraugas da rede Equalitas. Dentro do proxecto global, Coral del Río coordina un subproxecto no que os catros investigadores participantes propoñen “realizar contribucións significativas tanto na construción dun marco metodolóxico de análise como no avance do noso coñecemento empírico de fenómenos como a segregación ocupacional, as diferenzas socioeconómicas por xénero e raza ou etnia”. A estes temas hai que engadir outros contidos que serán abordados polos investigadores das outras universidades, referidos á mobilidade social, a transmisión interxeracional de oportunidades, o papel da estrutura dos fogares sobre a desigualdade económica, os efectos da pobreza infantil sobre el desenvolvemento dos e das menores ou a capacidade redistributiva das políticas públicas.

Marco metodolóxico

As e os investigadores explican que o seu propósito é propoñer e adaptar “métodos que contribúan a analizar a segregación ocupacional tendo en conta os salarios das ocupacións e, especialmente, a concentración de determinados grupos en ocupacións de baixos salarios”. Por outra banda, tamén apostan por un novo concepto, “a perda de benestar social asociada á segregación existente nunha economía” e queren avanzar en innovadoras medidas que permitan cuantificalo verificando propiedades que se consideran desexables dende un punto de vista normativo. Ademais, traballarán no desenvolvemento de técnicas que permitan obter unha explicación máis precisa da orixe e evolución das diferencias en niveis de vida entre grupos demográficos (xeográficos, por raza ou sexo).

No referido ao marco empírico, as e os expertos analizarán en diversos contextos internacionais, lembra Coral del Río, e así, “explicaremos a orixe, variación territorial e evolución das diferenzas socioeconómicas entre grupos demográficos por raza/etnia ou xénero en países con grandes desigualdades raciais, como, por exemplo, Brasil e outros países de Latino América, EEUU, países asiáticos ou Sudáfrica. Outras da liñas de traballo, nas que non estará involucrado o equipo vigués, centrarase en identificar o efecto da transmisión interxeneracional de oportunidades e o papel do cambio demográfico e a estrutura dos fogares na evolución das desigualdades de renda e abordarán tamén “o verdadeiro alcance da capacidade redistributiva dos impostos e transferencias públicas, con especial referencia a clases medias para, finalmente, analizar as causas e consecuencias do estrés crónico dos e das menores en familias en situación de pobreza.

Dos catro temas principais que aborda o proxecto global, en dous deles traballan investigadoras e investigadores vigueses. Por unha banda, participan na liña de estudo que analiza a segregación ocupacional, ocupacións de baixos salarios e perdas de benestar e, por outra, na que se centra nas diferenzas entre grupos demográficos en pobreza, privación ou saúde, en ambos campos traballan os investigadores de Vigo. Os outros dous temas están relacionados coa explicación dos cambios en desigualdade, principalmente no referido ás clases medias, o cambio demográfico e redistribución e coa mobilidade de rendas e transmisión interxeracional de oportunidades, campos nos que traballan os outros grupos das outras universidades.