“Radiografía” da realidade das enfermeiras e enfermeiros nos hospitais públicos españois

SATSE fai unha detallada análise das cocientes enfermeiras nos hospitais públicos do noso país por niveis, unidades, quendas e días, concluíndo que ningún centro ten o número suficiente de enfermeiras e enfermeiros para que non se vexa en serio risco a seguridade dos pacientes.
Publicado por o día 27/05/2019 na sección de Sanidad,SATSE,Sindicatos

“Radiografía” da realidade das enfermeiras e enfermeiros nos hospitais públicos españois
Ningún hospital público español pode garantir unha atención e coidados co nivel de seguridade adecuado ao non contar co número suficiente de enfermeiras e enfermeiros, segundo conclúe o Sindicato de Enfermería, SATSE, tras unha detallada análise da realidade que se vive nas distintas unidades, servizos, quendas e días da semana.
 
Tras analizar a situación en máis de 9.000 unidades e servizos de máis 300 hospitais do sistema sanitario público do noso país, o estudo “Análise da realidade dos enfermeiros, enfermeiras, matronas e fisioterapeutas nos centros sanitarios do país” conclúe que a situación que soportan a diario as enfermeiras e enfermeiros nos hospitais é de “sobrecarga absoluta”, apuntando que hai unha cociente paciente-enfermeira/o completamente afastada das existentes na Unión Europea, co que se pon en perigo a seguridade dos pacientes.
 
No que respecta a os hospitais de Nivel 1 (menos de 200 camas), hai entre 10,6 pacientes e 21 pacientes por cada enfermeira/o, dependendo do día e quenda. En concreto, nas Unidades Médicas hai entre 10,6 e 21,6 pacientes por enfermeira/ou; nas Unidades Cirúrxicas, entre 10,1 e 21,3 pacientes por profesional, e nas Unidades Mixtas, entre 11 e 19,5 pacientes por enfermeira/o.
 
Pola súa banda, nos hospitais de Nivel 2 (entre 200 e 500 camas) hai entre 11,1 pacientes ata 20,3 pacientes por cada profesional de Enfermería. A cifra correspondente nas Unidades Médicas é entre 10,4 e 19 pacientes por profesional; nas Unidades Cirúrxicas, entre 11,9 e 21,4; e nas Unidades Mixtas, entre 11,5 e 23,3 pacientes por cada enfermeira/o.
 
Nos hospitais de Nivel 3 (máis 500 camas), hai entre 10,5 pacientes por enfermeira/o ata 19 pacientes, segundo día e quenda. No que se refire ás Unidades Médicas, son entre 10,8 e 18,8 pacientes por cada profesional; nas
 
Unidades Cirúrxicas, entre 10,4 e 19,3, e nas Unidades Mixtas, entre 10,5 e 20,4 pacientes por enfermeira/o.
 
No que respecta a as Unidades de Coidados Intensivos, hai un mínimo de 2,24 pacientes por enfermeira/o ata un máximo de 2,73. Pola súa banda, nas Unidades de Reanimación-Unidades de Recuperación Postanestésica (URPA), hai un mínimo de 4,9 e un máximo de 9,4 persoas por cada enfermeira/o.
 
Outros datos achegados polo estudo son que nas Unidades de Urxencias (Observación), hai desde 4,5 pacientes ata 4,7 por cada profesional de Enfermería, e que en Hospitalización Materno Infantil, nas unidades de Ginecología e Obstetricia hai entre 9,5 e 18,9 pacientes por enfermeira/o e en Cirurxía infantil, entre 5,7 e 13,1 pacientes por cada profesional. Por último, o estudo conclúe que hai unha cociente de 0,64 enfermeiras/os en a Consultas Externas de Atención Especializada.
 

DATOS DE GALICIA

 
En concreto, Galicia necesita un total de 8.824 enfermeiras e enfermeiros para alcanzar, polo menos, a media europea. No Sergas en Atención Especializada, necesitamos 4875 máis, mentres que en Atención Primaria requírense 1.044. A cociente destes profesionais por 1.000 habitantes en Galicia no Sergas é de 3,38, mentres que en Europa é 8,8 enfermeiras e enfermeiros por habitante.
 
A dotación actual de enfermeiras/os en Galicia, é de 13.718 profesionais. Destas 9.192 están no sistema público e 4.526 pertencen ao sistema privado.
 
Dentro do Sistema Público, en Atención Primaria contamos con 1.623 profesionais e en especializada 7.568.
 
En canto á necesidade de enfermeiras por provincias no sistema público, advertimos que a de Pontevedra é a que está en peores condicións cun déficit de 2.618 enfermeiras. Séguelle a provincia da Coruña coa necesidade de ampliar os seus profesionais de Enfermería con 2.070. En terceiro lugar está Ourense cunha necesidade de 794 enfermeiras, e por último Lugo que debería incluír ao seu persoal 437 profesionais de Enfermería.
 
Ante esta realidade, SATSE elaborou unha Lei de Seguridade do Paciente que, a través dunha Iniciativa Lexislativa Popular, espera que sexa debatida e aprobada no Congreso nos próximos meses. Esta norma establece as “liñas vermellas” que ningún hospital debería exceder en canto ao número de pacientes asignados a unha enfermeira ou enfermeiro, e que, na actualidade, están a “cruzarse” en todos os servizos autonómicos de saúde.
 
En concreto, a Lei de Seguridade do Paciente establece que nas Unidades de Hospitalización débese asignar un máximo de seis pacientes por cada enfermeira/ou, podéndose establecer ata un máximo de oito pacientes en función das condicións dos pacientes, das características da unidade e da franxa horaria de traballo.