Remata o prazo para solicitar as axudas de investigación da Cátedra Feminismos 4.0 Depo-UVigo

Co obxectivo de fomentar o coñecemento no eido da sociedade dixital en estudos de xénero
Publicado por o día 04/09/2020 na sección de Galicia,Tui,Universidade de Vigo

Remata o prazo para solicitar as axudas de investigación da Cátedra Feminismos 4.0 Depo-UVigo

O 24 de xullo Universidade de Vigo e Deputación de Pontevedra renovaban a súa colaboración a través da Cátedra de Feminismos 4.0 Depo-UVigo. Un mes despois lanzábase, no marco deste acordo, unha nova convocatoria das axudas de investigación que teñen como obxectivo de fomentar o coñecemento no eido da cultura e da sociedade dixital en estudos de xénero.

A convocatoria, que remata este venres 4 de setembro, quere contribuír a reducir o desequilibrio entre homes e mulleres dedicados á investigación no sistema universitario de Galicia, en cumprimento do compromiso de eliminación de discriminacións entre homes e mulleres. A contía das subvencións será de como máximo de 6000€ por cada proxecto de investigacións.

Os proxectos que se presenten poderán versar sobre a investigación de forma xenérica sobre temas e perspectivas epistemolóxicas e metodolóxicas feministas sobre a cultura e a sociedade dixital en torno aos contidos abordados nas titulacións impartidas nos campus de Pontevedra ou Vigo e debe concretarse en temas como deseño de apps ou videoxogos con perspectiva de xénero ou feminista; cibersororidade; analítica dixital e implicacións éticas da Intelixencia Artificial; o androcentrismo dos algoritmos e a perspectiva de xénero na web; os imaxinarios de xénero e o universo simbólico da rede; internet con perspectiva de xénero; o xénero nas redes sociais; o ciberactivismo feminista; as violencias de xénero nas redes; a arqueoloxía dixital; a agronomía dixital; arte e deseño dixital; o hacker ético e feminista; a historia das científicas e programadoras ou as mulleres nas STEM.

Poderán participar nesta convocatoria os grupos de investigación que conten cun docente ou investigador doutor ou doutora a tempo completo como investigador principal, con vinculación laboral á Universidade de Vigo durante o período de execución do proxecto de investigación, sendo o seu destino os campus de Vigo ou Pontevedra, así como o persoal investigador doutor con adscrición a un grupo de investigación da UVigo e que acrediten vinculación laboral coa Universidade de Vigo durante o período de execución do proxecto de investigación, sendo o seu destino algún dos campus universitarios da UVigo situados na provincia de Pontevedra.

Os criterios de avaliación

Para a selección das propostas presentados, a comisión de avaliación valorará cun máximo de dous punto o Cv da ou do investigador principal e do seu equipo con perspectiva de xénero; ata tres puntos se a proposta representa unha achega innovadora para a provincia de Pontevedra; ata outros tres o feito que supoña unha achega de investigación en sociedade dixital con perspectiva e xénero e/ou feminista; con outro punto a adecuación da planificación proposta ao orzamento solicitado e con outro punto a maior presenza numérica de mulleres ou paridade de xénero no equipo.