Restitución do subsidio para maiores de 52 anos | Carta ao PNV

Publicado por o día 28/06/2017 na sección de Política,Social

Restitución do subsidio para maiores de 52 anos | Carta ao PNV

Carta aos Deputados do Grupo Vasco do Congreso

Somos 300.000 do colectivo de parados maiores de 52/55 anos, que pensabamos que poderiamos cobrar a axuda de 426 euros ao mes para maiores de 52/55 anos, porque cumpliamos os requisitos: ter 52/55 ou máis anos de idade, carecer de rendas propias superiores ao 75% do salario mínimo interprofesional, cotizar por desemprego un mínimo de 6 anos ao longo da súa vida laboral e haber cotizado para a xubilación polo menos durante 15 anos, dos cales dous deberán selo dentro dos quince últimos. Pero resulta que non.

A través do Real Decreto 5/2013 do 15 de marzo de 2013, o Goberno endureceu as condicións: se o soldo da “unidade” familiar excede a cantidade de 530,78 euros por persoa non se ten dereito a este subsidio. Non lles importa que eu cotizase 30 anos, que sempre pagase os meus impostos, que me sexa imposible atopar traballo con esta idade.

Este Real Decreto castiga aos que perdemos o noso emprego cunha idade e temos poucas ou ningunha posibilidade de conseguir outro, leva ao limiar da pobreza a toda a familia pois con devanditos 530,78 euros é imposible subsistir todo un mes e ademais non só deixarei de percibir ingresos se non que deixarei de cotizar á Seguridade Social cun efecto gravísimo no futuro cálculo da miña pensión.

Ademais é un agravio comparativo con respecto aos que xa o cobran con anterioridade á súa publicación. Outro agravio comparativo, incluso os reclusos que se reinsertan ao saír do cárcere teñen dereito a cobrar este subsidio e a súa cotización correspondente, pero ao que estivo cotizando durante toda a súa vida laboral prívaselle do mesmo.

Non se poden facer unha idea do dano tanto económico como moral que están a facer á poboación, cando foron os traballadores e traballadoras deste país os que fixeron que fose cara a adiante independentemente de ideoloxías e bandeiras (estamos en facebook… Subsidio para maiores de 52/55 anos/INXUSTO).

En nome de todos os asinantes deste grupo , Subsidio para maiores de 52/55 anos/INXUSTO ( en facebook ) e agradecendo de antemán o voso interese , por favor esperamos unha resposta á nosa petición .

Un cordial saúdo.