Sanidade aposta pola abordaxe integral da cronicidade na Atención Primaria cun seguimento activo mediante as novas tecnoloxías

​O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, informou hoxe no Parlamento de Galicia das liñas de actuación de atención primaria nesta lexislatura. “Queremos avanzar cara un modelo máis proactivo, no que o profesional de referencia de cada paciente dispoña de ferramentas necesarias para monitorizar aos pacientes crónicos dende o seu domicilio”
Publicado por o día 24/05/2017 na sección de Sanidad,Vigo,Xunta de Galicia

Sanidade aposta pola abordaxe integral da cronicidade na Atención Primaria cun seguimento activo mediante as novas tecnoloxías
O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, informou hoxe no Parlamento de Galicia das liñas de actuación de atención primaria nesta lexislatura. “Queremos avanzar cara un modelo máis proactivo, no que o profesional de referencia de cada paciente dispoña de ferramentas necesarias para monitorizar aos pacientes crónicos dende o seu domicilio”, avanzou.
Esta abordaxe integral da cronicidade exemplificase en tres grandes actuacións que son o Plan de Atención á Cronicidade, a implementación nos próximos meses dun novo modelo de estratificación dos pacientes crónicos, e a extensión a todas as áreas sanitarias do programa Telea.
Telea é unha plataforma que permitirá “implantar un modelo de control teleasistido do paciente crónico dende atención primaria”. Cada paciente incluído poderá medir no seu domicilio de forma regular e autónoma as súas variables (tensión, glucemia…) e rexistrará os resultados no programa, que aparecerán incluídos na súa historia clínica. O profesional responsable do seu control poderá visualizar e monitorizar esas constantes e comunicarse, se o precisa, co paciente (por chamada telefónica, videoconferencia ou de forma presencial) e determinar en función da súa situación, actuacións encamiñadas a restaurar a normalidade.
Almuiña destacou que este programa actualmente se encontra en modo pilotaxe nos centros de saúde de Santa Comba e Mazaricos e que se irá estendendo progresivamente ao resto de áreas.
Xestión integral da cronicidade
O conselleiro de Sanidade avanzou que o Plan de Atención a Cronicidade que está elaborando o seu departamento integrará a atención sanitaria e os recursos sociosanitarios, e estará liderado polos profesionais: “Contamos coa colaboración de médicos e persoal de enfermería dos servizos de atención primaria, medicina interna, coidados paliativos, traballadores sociais e representantes das tres sociedades científicas de Atención Primaria e a de medicina interna, entre outras”. Ata o momento, máis de 30 profesionais foron convocados e divididos en catro grupos de traballo, e realizáronse 13 reunións.
En paralelo a isto, Almuiña destacou o desenvolvemento doutro instrumento de grande utilidade que é a estratificación, “para que as medidas deseñadas na estratexia da cronicidade cumpran o seu obxectivo e resulten efectivas, é preciso que se executen naqueles pacientes que respondan ao perfil para que foran deseñadas”.
O Sergas dispón na actualidade dun novo modelo de estratificación dos pacientes que poderá ser implantado nos próximos meses para o total da cidadanía de Galicia. Trátase dun instrumento que -a través de distintos parámetros segundo o historial do paciente, grao de evolución da enfermidade e necesidade de seguimento- clasifica á poboación atendida en distintos niveis de gravidade e recursos que precisa. Cada profesional de medicina de familia poderá acceder ao seu cupo estratificado de forma continua e regular, o que permitirá planificar a atención aos pacientes, coñecer as porcentaxes de patoloxías máis frecuentes, e en consecuencia evitar agravamentos ou reagudizacións de patoloxías nos colectivos de crónicos ou pacientes determinados.
Continuidade asistencial e accesibilidade
O Servizo Galego de Saúde continuará apostando por programas xa consolidados como a consulta telefónica e o programa Conecta-72; así como pola e-interconsulta entre primaria e especializada, que tivo un incremento de actividade con 86.596 consultas, o que supón un incremento do 46,7% sobre o ano 2014.
Tamén se continuará coas vías rápidas, mediante as que se establece o acceso hospitalario para determinadas patoloxías graves en menos de 15 días, actualmente xa implantadas as de mama, colon, pulmón, próstata, vexiga, cabeza e colo e melanoma. Precisamente, unha das novidades para mellorar a continuidade asistencial é a posta en marcha dun xestor de petición electrónica, unha plataforma que permitirá homoxeneizar o acceso a vías rápidas e protocolos de interconsulta entre primaria e hospitalaria, e a súa trazabilidade.
Outra das actuacións previstas na mellora da continuidade entre ambos niveis asistenciais son os programas de conciliación da medicación mediante os que os medicamentos dos pacientes ingresados son revisados polo servizo de farmacia hospitalaria, xunto co médico responsable antes da alta, permitirán que o paciente teña unha mellor adecuación farmacolóxica segundo a súa enfermidade.
Tamén destacou o conselleiro de Sanidade que se aumentará a capacidade resolutiva da atención primaria homoxeneizando o acceso ás probas complementarias para todos os profesionais dos servizos sanitarios; e así quedou incluído nos recentemente asinados Acordos de Xestión das Estruturas de Xestión Integrada para este ano.
Medicina comunitaria
O conselleiro de Sanidade destacou que “queremos unha atención primaria aberta á sociedade”, por iso un dos obxectivos desta lexislatura será potenciar o traballo do centro de saúde dentro do ámbito comunitario.
Así, desenvolveranse programas de intervención comunitaria desde a Atención Primaria, que posibilitará a realización de actuacións que mellorarán a saúde da cidadanía, implicando para iso ao sistema sanitario cos centros educativos, residenciais ou sociais. Precisamente, a realización dunha intervención comunitaria por cada Servizo de Atención Primaria foi un dos obxectivos tamén incluído nos Acordos de Xestión 2017.
Neste eido, tamén se promoverá información sobre o uso dos Puntos de Atención Continuada e Urxencias, buscando mellor coordinación entre os servizos e ofrecendo formación aos usuarios.
Papel fundamental da enfermería especialista 
Almuiña remarcou así mesmo que o colectivo de enfermería é clave no funcionamento deste novo modelo de atención primaria, nesta liña destacou a inclusión da categoría de enfermería especialista na nova oferta pública de emprego de 2017.
Neste marco de dotar de estabilidade aos profesionais de atención primaria, Jesús Vázquez Almuiña tamén lembrou na súa comparecencia no Parlamento a realización da OPE 2016 con 83 prazas para a categoría de medicina de familia, unha oferta de prazas que podería ser completada na nova OPE do ano 2017 “cando menos co mesmo número de 83 prazas para a súa cobertura por persoal estatutario fixo da categoría de médico de familia”.