SATSE pide que o illamento das enfermeiras polo coronavirus sexa considerado accidente laboral

O Sindicato de Enfermería defende que os profesionais sanitarios, caso das enfermeiras e enfermeiros, deben recibir unha consideración especial por parte da Seguridade Social, xa que, debido ao seu labor profesional, poden ter contacto con pacientes confirmados ou non de infección polo coronavirus.
Publicado por o día 02/03/2020 na sección de Sanidad,SATSE,Sindicatos

SATSE pide que o illamento das enfermeiras polo coronavirus sexa considerado accidente laboral

O Sindicato de Enfermería, SATSE, reclamou ao Goberno que os períodos de illamento, preventivo ou non, dos profesionais sanitarios polo contaxio do virus SARS- CoV.2 contraído como consecuencia do desenvolvemento da súa actividade asistencial, teñan a mesma consideración por parte da Seguridade Social que os que se derivan das situacións de incapacidade temporal por enfermidade profesional ou accidente de traballo.

A demanda de SATSE xorde tras coñecer a decisión da Seguridade Social de que se consideren os períodos de illamento preventivo sufridos por calquera traballador como consecuencia do novo virus como unha situación de incapacidade temporal derivada de enfermidade común, tendo dereito os afectados ás correspondentes prestacións nos termos e nas condicións establecidas polas normas do Réxime da Seguridade Social en que se atope encadrado o traballador.

Nunha carta remitida ao ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, José Luis Escrivá, o presidente de SATSE, Manuel Cascos, trasládalle que os profesionais sanitarios, caso das enfermeiras e enfermeiros, deben recibir unha consideración especial, xa que, debido ao seu labor profesional, poden ter contacto con pacientes confirmados ou non de infección polo coronavirus.

Neste sentido, desde SATSE lémbrase á Seguridade Social que o Ministerio de Sanidade, no seu documento de actuación fronte a casos de infección polo novo coronavirus ( SARS- CoV.2), establece a identificación de todo o profesional sanitario que atende os casos en investigación, probables ou confirmados de infección por novo coronavirus.

De maneira paralela, o presidente de SATSE dirixiuse ao ministro de Sanidade, Salvador Illa, nos mesmos termos ao obxecto de solicitarlle que realice as xestións oportunas para lograr que os períodos de illamento, preventivo ou non, dos profesionais sanitarios polo contaxio do virus SARS- CoV.2 contraído como consecuencia do desenvolvemento da súa actividade asistencial, teñan a consideración por parte da Seguridade Social de incapacidade temporal por enfermidade profesional ou accidente de traballo.

Así mesmo, desde a organización sindical ínstase a ambos os ministerios á adopción de medidas que outorguen especial protección ás enfermeiras e outras profesionais sanitarias que se atopan en estado de xestación ou en período de lactación.

Coordinación

Doutro lado, e #ante a crecente aparición de casos de persoas e profesionais sanitarios contaxiados co virus no noso país, SATSE insiste na necesidade de extremar a coordinación e información entre Goberno e comunidades autónomas para garantir unha óptima atención sanitaria e salvagardar a seguridade de pacientes e profesionais.

No caso dos profesionais sanitarios, a organización sindical subliña a importancia de que se desenvolvan e poñan en práctica de maneira homoxénea en todo o Estado as medidas contempladas nos protocolos correspondentes para que a seguridade e saúde das enfermeiras e enfermeiros que atendan a persoas afectadas, se se dá o caso, non corra ningún risco.

SATSE lembra que se debe ter en conta que os profesionais máis expostos son aqueles que prestan a asistencia directa aos pacientes e apunta que, ademais de que conten cos equipos de protección individual adecuados, débese prever reforzos asistenciais debido á sobrecarga que supón a asistencia a posibles pacientes afectados.

Por último, o Sindicato de Enfermería valora positivamente a política de información e coordinación entre administracións sanitarias públicas impulsada polo Ministerio de Sanidade e as consellerías de Saúde autonómicas e ofrece a súa colaboración a todas elas para ofrecer unha óptima atención sanitaria e, ao tempo, garantir a seguridade e saúde dos pacientes e profesionais da saúde.