Se sentes que alguén vulnera os teus dereitos, denuncia!

A Federación SOS Racismo expón, como unha das súas liñas de traballo fundamentais para a erradicación da discriminación por motivos raciais e étnicos cara á poboación inmigrante e refuxiada as oficinas de Orientación, Información e Denuncia (OID). Estas oficinas están situadas en todos os territorios nos que está presente a Federación SOS Racismo. As OID […]