Quen son os GOES?

Quen son os GOES?

Imos falar dos GOES, os Grupos Operativos Especiais de Seguridade cos que conta a Policía Nacional para acometer aquelas tarefas…