🢂 ESTÁ NAVEGANDO EN LA SECCIÓN :

Opinión por Oscar Lomba | Democracia e participación

Moitos partidos políticos en Galicia convertéronse en verdadeiras organizacións oligárquicas, onde se adoptan decisións de xeito excluínte, con liturxias cesaristas, sen ter en conta a opinión da militancia e onde esta só é consultada para lexitimar políticas e resolucións xa tomadas en círculos pequenos. Nestes partidos, as elites controlan de xeito férreo o poder, non […]

Da preamar simbiótica ao tsunami galego

Iniciativa pola Unión e Encontro Cidadán por unha Marea Galega deben establecer unha relación mutualista que conduza a unha preamar simbiótica, na que ámbalas dúas organizacións sairían favorecidas e sobre todo Galicia sería a máis beneficiada. Esa simbiose colectiva só poder estar baseada na solidariedade, a cooperación e o ben común. Neste momento caben dous […]

Aparcamentos improdutivos, concesións erróneas e sociedades pantalla

Unha corporación, empresa ou sociedade mercantil interposta, instrumental ou pantalla é aquela compañía que é creada co obxectivo de eludir a responsabilidade patrimonial derivada de posibles cargas impositivas, evasión fiscal e mesmo posibles asuntos de corrupción. As grandes corporacións, grupos empresariais e entidades financeiras actúan, en ocasións, con empresas instrumentais ou sociedades pantalla. A sociedade […]

Cerebro colectivo, autoxestión e poder popular

Por: Javier Caso Iglesias, Francí Xavier Muñoz e Óscar Lomba Álvarez * PODEMOS critica o poder das elites e faino afirmando estar contra o poder establecido, utiliza a «verba ‘poder ’ para referirse, en realidade, a un ‘determinado tipo de relacións de poder’. Refírese ao tipo de poder que atopamos nas ‘relacións de dominación’, nas ‘estruturas […]

Radicalidade democrática fronte a fundamentalismo ultra-liberal

Entre as características máis específicas do actual proceso de mundialización capitalista e as principais claves da estratexia ultra-liberal atópanse: unha rapidísima circulación de información, imaxes, ideas, opinións; a imposición dun «pensamento único»; a libre circulación de capitais, mercancías e servizos; límites moi selectivos á circulación de persoas; recortes demoledores de dereitos sociais e liberdades públicas, […]

Ilusión das bases contra o poder das élites

Por: JAVIER CASO IGLESIAS, FRANCÍ XAVIER MUÑOZ e OSCAR LOMBA ÁVAREZ  Apartados de dogmatismos, intolerancias e consignas «emotivas» de vago contido ideolóxico, distanciados das arcaicas bagatelas «esquerdistas», retirados de aburridas reunións celebradas por células clandestinas de «partiduchos» sectarios e marxinais, afastados de estratexias obreiristas de vangarda e superado o eixo esquerda-dereita, chega PODEMOS ao escenario político do Estado falando […]