A botiquiña de primeiros auxilios

Os mariñeiros… temos que saber curar unha ferida lonxe no mar, reaccionar e responder a unha emerxencia e a un naufraxio, a unha colisión, reparar unha avaría no motor, saber como actuar ante un temporal ou vento forte que se levante, saber onde están as pedras, coñece-las correntes, te-la documentación en regra, coñece-las normativas, saber […]