O sector do téxtil, a confección e o calzado xera máis de 36.000 postos de traballo e supón o 6,1% do PIB galego

Este informe forma parte da serie iniciada en 2013 coa cadea forestal-madeira, e que continuou coa automoción, a pesca, o sector cultural e o sector do transporte
Por o 28/12/2017 | Sección: Empresas
O sector do téxtil, a confección e o calzado xera máis de 36.000 postos de traballo e supón o 6,1% do PIB galego

O sector do téxtil, a confección e o calzado xera 36.162 postos de traballo en Galicia e representa o 6,1% do Produto Interior Bruto (PIB) da Comunidade Autónoma, segundo reflicte un estudo sobre esta actividade realizado polo Instituto Galego de Estatística (IGE) e publicado hoxe.

O informe aborda as dúas ramas de actividade que conforman o subsector industrial e establece unha comparativa do subsector comercial dedicado ao téxtil, a confección e o calzado co total do sector comercial galego.

No 2015 había en Galicia 1.372 empresas que operaban no subsector industrial. Delas, 325 tiñan como principal actividade a industria téxtil, e a meirande parte contaba cun número de traballadores inferior a dez. As 1.047 empresas restantes estaban dedicadas á confección de roupa de vestir e á industria de coiro e calzado, e eran na súa maioría, de reducida dimensión.

En global, o sector do téxtil, a confección e o calzado xera un valor engadido bruto de 3.481 millóns de euros, segundo os últimos datos dispoñibles, do ano 2015. Isto representa o 6,1% do PIB galego, do que o maior peso correspóndese coa parte comercial (5,2%), mentres que a parte industrial achega un 0,9%. En termos de emprego, o sector aportar o 3,3% do emprego total: os postos de traballo do comercio representan o 2,1% e a parte industrial achega un 1,2%.

Continuidade

A Análise do sector téxtil, a confección e o calzado é un documento elaborado polo IGE que dá continuidade a unha serie de análises iniciadas coa da cadea forestal-madeira, difundida no ano 2013. Esta serie tivo a súa continuación coa análise do sector da automoción, publicada en 2014; coa análise do sector da pesca, difundida en 2015; a análise do sector cultural dada a coñecer en 2016; e finalmente a do sector do transporte difundida no 2017.

O obxectivo destas publicacións é dobre: por unha banda, afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na estrutura económica de Galicia e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.

Noticias de última hora en Vigo

Comentar noticia

Your email address will not be published.