Sobre a proliferación de campionatos de caza de raposo

A Sociedade Galega de Historia Natural diante das anunciados “campionatos” da caza do raposo a desenvolver dende o 12 e xaneiro ó 2 de febreiro nun número de sete ó longo da xeografía galega acordou manifestar o rexeitamento de tales “campionatos” e presentar un escrito de protesta diante da Consellería de Medio Ambiente pola vulneración da lei de caza galega. Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Segundo esta lei, no seu artigo 1. Obxecto e finalidade, indica “Esta lei ten por obxecto regular o exercicio da caza na Comunidade Autónoma de Galicia coa finalidade de protexer, conservar, fomentar e aproveitar ordenadamente os seus recursos cinexéticos de xeito compatible co equilibrio natural e cos distintos intereses afectados”

A celebración indiscriminada destas actuacións en nada fomentan os recursos cinexéticos e o medio natural. Ata onde lle consta á SGHN a Xunta carece de datos propios que avalíen as densidades dos raposos tanto a nivel local como a nivel global galego. Neste senso a SGHN solicitou á Xunta información sobre este extremo, que estudos ten desenvolvido, de que ano, autores e tendencia das poboacións desta especie.

SGHN destacou á administración o papel sanitario desta especie, controlando as poboacións de pequenos vertebrados, que poden ser prexudiciais para o ser humano e axudando a manter o equilibrio ecolóxico, e eliminando restos de animais mortos que poden resultar focos de enfermidades para a fauna silvestre.

Non menos importante resulta a parte ética dunha caza, presuntamente deportiva, que simplemente é matar, por matar sen ningún tipo de aproveitamento, pois a diferencia doutras especies, o raposo non ten interese culinario. Non se pode entender como deporte unha actividade que con leve a morte gratuíta de calquera especie e que ademais incide negativamente no equilibrio ecolóxico e indirectamente na saúde das persoas.

A Sociedade Galega de Historia Natural tamén laiase profundamente que, a pesares das queixas do persoal da Xunta, da sociedade galega e os xestores deste Consellería sobre a limitación de recursos económicos, a Xunta subvencione con cartos públicos esta actividade, o que figura nos cartaces publicitarios destas actividades.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM