O CEIP Carrasqueira lanza un SOS

Por o 12/06/2019 | Sección: Galicia,Vigo
O CEIP Carrasqueira lanza un SOS
Compartir en:

Hoxe, mércores 12 de xullo, na cidade de Vigo FOANPAS procedeu facer pública unha situación que está tendo lugar no CEIP Carrasqueira que afecta ao benestar e desenvolvemento de tres nenos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (de 4, 5 e 6 anos).

O CEIP Carrasqueira conta cunha Asistente Técnico Educativo (ATE) ou coidadora que, durante a mañá, atende a un neno e fai apoios puntuais a outros dous que o precisan. No horario do comedor, reforzábase este apoio con outro ATE, é dicir, o servizo de comedor contaba con dous ATEs para atender a tres nenos que o precisan.

As familias consideran que os seus fillos están a sufrir discriminación no horario de comedor por parte da Administración, xa que o 21 de decembro, sen previo aviso, a Xefatura Territorial de Educación retirou o apoio dun Asistente Técnico Educativo (ATE) ou coidador que prestaba apoio durante o servizo de comedor. Uns días antes, Dna. Teresa Rivas, membro do Equipo de Orientación Específica de Pontevedra, emitiu un informe despois de visitar a estes tres nenos nas súas respectivas aulas, sen previo aviso ao centro e sen acudir ao comedor, que é onde precisan o segundo coidador.

Dende entón, tanto a Dirección do centro (emitindo varios informes) como as familias, acudiron á inspección educativa e á Xefatura Territorial para solicitar que se restableza o segundo coidador no comedor, pero desoíron a petición.

Estamos a falar de tres nenos cun grao II de discapacidade, o que significa que teñen necesidades importantes que fan que precisen un apoio constante no comedor para garantir a súa alimentación e a súa seguridade, así como facilitar a convivencia no tempo de comedor que para eles supón un reto, por ser un entorno con multitude de elementos estimuladores (numerosas persoas, ruídos, movementos, etc.).

Durante estes meses, a Administración non quixo ver a complexidade e gravidade da situación. Non quixo escoitar, nin á Dirección do centro nin ás familias, posto que non recibe a todas as familias nin atende a petición de informes. E non quixo actuar, realizando os trámites necesarios para poñer fin a unha situación caótica, desestabilizadora e discriminatoria que está a afectar aos nenos, ás súas familias, aos/ás compañeiros/as do comedor, á coidadora que se ve superada por non dar atendido satisfactoriamente aos tres nenos e a toda a comunidade educativa que non se sinte escoitada nin apoiada.

As familias solicitamos que:
– A reincorporación inmediata do segundo coidador e que se manteña o vindeiro curso.
– Unha resposta e entrevista á nai que non foi recibida.
– A tramitación da solicitude de valoración feita ao Equipo de Orientación Específica.
– A copia do informe técnico o Equipo de Orientación Específica.

Comentar noticia

Your email address will not be published.