Medio Ambiente emite o informe urbanístico e ambiental sobre a ordenación provisional do ámbito de Recaré en Vigo

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio emite o informe ambiental e urbanístico sobre a ordenación provisional do ámbito de Recaré (A-7-02), no Concello de Vigo. Tal e como se reflicte no documento enviado, a proposta axústase ao previsto na Lei 2/2017, de xeito que poidan desenvolverse actuacións neste ámbito de Vigo. A […]

Medio Ambiente emite informe urbanístico e ambiental sobre o estudo de medidas de ordenación provisional de Vigo para avanzar na súa tramitación

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio emite o informe urbanístico e ambiental sobre o estudo de medidas de ordenación provisional en Vigo, no que se sinalan os ámbitos que deberán someterse ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificado. Así se concreta nun informe emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio […]

Medio Ambiente considera o sector forestal un gran aliado na loita contra o cambio climático grazas a súa capacidade catalizadora de carbono

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático considera que a capacidade catalizadora de emisións de carbono dos sistemas de xestión forestal converten a este sector nun bo aliado na loita contra o cambio climático. Así o confirma un estudo realizado polo departamento autonómico co fin de coñecer as oportunidades do sector forestal no […]