🢂 ESTÁ NAVEGANDO EN LA SECCIÓN :

GañaMOS presentara unha moción para acadar unha Ensinanza Secundaria de Adultos gratuita e publica en Mos

GañaMOS nos cumunica É incontestable que a través da educación se consegue rescatar ás persoas en risco de exclusión social. Acadar o nivel de coñecementos que certifica o graduado de educación secundaria permite unha mellor inserción laboral ou acadar unha mellora profesional. Entre outras cousas, é condición indispensable para acceder a moitos postos de traballo […]