🢂 ESTÁ NAVEGANDO EN LA SECCIÓN :

Alegacións da CSIF á proposta de baremo do Concurso de Traslados para persoal Funcionario

1.-Base Antigüidade. A puntuación máxima por antigüidade pasaría de 5.5 a 7.5 puntos. Consideramos que a antigüidade debe puntuar na súa totalidade ou a lo menos o máximo posible, xa que todo o persoal ao servizo da Xunta de Galicia poderá acceder a esta valoración, antes o despois, á hora de participar nos concursos que […]