🢂 ESTÁ NAVEGANDO EN LA SECCIÓN :

Altos niveis de carga de traballo e conflito de rol no sector sanitario público galego tradúcense nun elevado esgotamento emocional

Esgotamento emocional, despersonalización e realización persoal, son as tres dimensións principais que definen en gran medida a aparición da síndrome do queimado ou burnout no traballo. “O concepto burnout refírese ás experiencias estresantes en períodos de tempo prolongados dentro do ámbito laboral. Neste sentido, nos traballadores que experimentan situacións estresantes dentro do traballo ou a exposición a factores laborais […]