Xornada Informativa “O labor dos Terapeutas na Sanidade  Pública”, Vigo e Porriño.

Ó longo da mañá, deuse información sobre que facemos, onde atoparnos, como acceder a estes profesionais (fisioterapeutas, logopedas e terapeutas ocupacionais) e como reivindicar os seus dereitos como doentes. No caso dos fisioterapeutas, detectamos un maior coñecemento sobre as funcións que desempeñan dentro da Sanidade Pública. Sen embargo, observamos descoñecemento por parte da grande maioría, sobre como acceder as […]

Apertura dunha Unidade de Lesionados Medulares en Vigo que  exclúe aos Terapeutas

Desde a Plataforma de Terapeutas Vigo, ante as noticias da inminente apertura da Unidade de Lesionados Medulares en Vigo, situada no Hospital Meixoeiro, queren facer constar que: 1. Non se contou coa colaboración dos profesionais dos colectivos de fisioterapia, terapia ocupacional nin logopedia no deseño do funcionamento da Unidade. 2. Non se ampliou o cadro de persoal […]