Xornada Informativa “O labor dos Terapeutas na Sanidade  Pública”, Vigo e Porriño.

Ó longo da mañá, deuse información sobre que facemos, onde atoparnos, como acceder a estes profesionais (fisioterapeutas, logopedas e terapeutas ocupacionais) e como reivindicar os seus dereitos como doentes. No caso dos fisioterapeutas, detectamos un maior coñecemento sobre as funcións que desempeñan dentro da Sanidade Pública. Sen embargo, observamos descoñecemento por parte da grande maioría, sobre como acceder as […]