Un xulgado de Alcobendas investiga a web denunciada por FACUA que cobra pola tarxeta sanitaria europea

Usaba o logo e as cores da Comisión Europea como forma de facer crer que era un sitio oficial. A Fiscalía denunciou os feitos, que a asociación puxo no seu coñecemento.
Publicado por o día 24/09/2019 na sección de FACUA,Social

Un xulgado de Alcobendas investiga a web denunciada por FACUA que cobra pola tarxeta sanitaria europea
Tras a denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, un xulgado de Alcobendas (Madrid) abriu dilixencias previas contra a web tarjetasanitariaeuropeaonline. com, que cobra 59 euros pola renovación da tarxeta sanitaria europea -un trámite que en realidade pode facerse de forma gratuíta- e usaba o logotipo e as cores -amarelo e azul- da Comisión Europea como forma de facer crer aos usuarios que era un sitio oficial.
 
A asociación puxo os feitos en coñecemento da Fiscalía Provincial de Madrid, que o denunciou ao Xulgado Decano de Alcobendas. A Fiscalía informou a FACUA de que a súa denuncia deu lugar a “a incoación das Dilixencias Previas nº1392/19 polo Xulgado de Instrución número 1 de Alcobendas”.
 

Os afectados poden acudir ao xulgado

 
FACUA indica aos afectados que poden dirixirse ao citado xulgado mediante un escrito para comunicar que se viron prexudicados por esta web.
 
A asociación xa denunciara á páxina en marzo ante a Dirección Xeral de Consumo da Comunidad de Madrid, que ata a data non comunicou se vai realizar algún tipo de acción contra a empresa que está detrás. Posteriormente, en abril, a asociación púxoa en coñecemento da Sección Territorial de Alcobendas da Fiscalía Provincial de Madrid ao entender que se podería cometer un delito de estafa e outro de oferta dun servizo mediante alegacións falsas conforme aos artigos 248.1 e 282 do Código penal, respectivamente.
 

Cambian o nome da suposta propietaria

 
Inicialmente, FACUA dirixira a denuncia contra a mercantil Servione Servizos Xerais SL, con sede en Alcobendas, xa que aparecía como propietaria da web nas súas condicións xerais. Esta empresa, con todo, púxose en contacto coa asociación para comunicar que foran vítimas dunha suplantación de identidade, que o seu obxecto social era a construción de edificios e que a páxina tarjetasanitariaeuropeaonline. com non lle pertencía.
 
Desde FACUA comprobouse entón que a empresa que aparecía na web como titular cambiara, sendo nese momento Momentum Euroconsulting SL, tamén de Alcobendas. Actualmente, a asociación puido observar que se volveu a modificar e aparece Xestoría Física e Virtual: MA Trading Solutions LLC, con suposta dirección en Miami.
 
Na páxina de inicio da web só se aclara que pertence a unha empresa privada nun parágrafo colocado ao final, cun tamaño de letra substancialmente menor ao do reto e nunha posición que non garante que o usuario acceda a esta información antes de solicitar a renovación da tarxeta sanitaria europea.
 

59 euros por un trámite gratuíto

 
En marzo, a asociación denunciou á web ante a Dirección Xeral de Consumo da Comunidad de Madrid ao entender que incorría en publicidade enganosa, xa que utilizar o logo e cores da Comisión Europea como forma de inducir aos usuarios para pagar por un trámite -renovar a tarxeta sanitaria- que realmente é gratuíto.
 
Nesa denuncia, FACUA sinalou que no seu artigo 7, relativo aos “actos de engano”, a Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de Competencia Desleal establece que se consideran desleais, entre outras prácticas, calquera que “sexa susceptible de inducir a erro ás persoas ás que se dirixe ou alcanza” sobre cuestións como a “natureza”, “características” e “as vantaxes realmente ofrecidas”.
 
Ademais, no seu artigo 6, dedicado aos “actos de confusión”, a citada lei expón que “se considera desleal todo comportamento que resulte idóneo para crear confusión coa actividade, as prestacións ou o establecemento alleos. O risco de asociación por parte dos consumidores respecto da procedencia da prestación é suficiente para fundamentar a deslealdade dunha práctica”. Pola súa banda, a Lei 34/1988, do 11 de novembro, Xeneral de Publicidade, indica no seu artigo 3 que as prácticas de publicidade enganosa “terán o carácter de actos de competencia desleal”.