Tres de cada catro familias españolas teñen problemas para chegar regularmente a fin de mes

Ao 46% de fogares españois resúltalle moi difícil ou imposible saír de vacacións, ao 30% afrontar os gastos de saúde dental e ao 9% resúltalle imposible ou moi difícil comprar carnes ou peixes
Publicado por o día 17/03/2019 na sección de OCU,Social

Tres de cada catro familias españolas teñen problemas para chegar regularmente a fin de mes

Con motivo do Día Mundial do Consumidor, a Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) publica o primeiro índice de solvencia familiar, un valor que resume nunha única cifra a capacidade que teñen as familias españolas para afrontar economicamente as súas necesidades e actividades cotiás no ámbito do fogar, a saúde, a educación a mobilidade, a alimentación e o lecer.

Para calcular este índice, así como os limiares de confort ou de pobreza nos que se sitúan as familias no noso país, OCU realizou unha enquisa a 2.151 persoas entre 25 e 79 anos, na que tamén valoraron a relevancia que cada un destes gastos ten sobre o global da economía familiar, así como a súa influencia sobre a calidade de vida.

Segundo a análise, o valor medio do índice sitúase nunha puntuación máis próxima ao confort que á pobreza (46,2). Con todo, un de cada dez fogares estaría en situación de pobreza (índice menor de 33,6). É dicir, lles re­ sulta moi difícil afrontar a maioría dos gastos cotiáns, algo que a Organización considera preocupante.

Segundo o tipo de fogar, os datos do Índice de solvencia familiar de OCU revelan que as familias cun maior risco de pobreza son aquelas formadas por un adulto con fillos ao seu cargo (índice 33,7), así como as parellas novas sen fillos nas que un dos membros está en situación de desemprego.

Pola contra, os fogares que viven unha situación económica máis desafogada son, en xeral, os formados por maiores de 50 anos, especialmente se están xubilados e non teñen fillos vivindo con eles (índice 55,1).

Baleares e andaluces, os que máis dificultades teñen

Os resultados do índice OCU de solvencia familiar por comunidades autónomas mostran importantes diferenzas entre elas: Baleares (42.4), Andalucía (43.2) e Canarias (43.3) contan co índice máis baixo de España, mentres que Navarra (56.6), Estremadura (52.5) e Cantabria (52.2) sitúanse á cabeza do ránking.

A análise por comunidades revela ademais datos curiosos: mentres que Andalucía e Estremadura comparten o Produto Interior Bruto por habitante máis baixo de España, os encues­ tados desta última rexión están entre os que menos dificultades teñen (índice 52,50) para afrontar os distintos gastos expostos, especialmente os relacionados co tiem­ po libre, a saúde e a vivenda; só son superados en solvencia polos navarros.

Que aspectos inflúen na calidade de vida

O gas, a electricidade e a auga son os aspectos aos que os españois damos máis importancia (son as últimas necesidades ás que estamos dispostos a renunciar) seguidos polos relacionados coa saúde ou a alimentación.

Os gastos educativos tamén se atopan entre os gastos máis necesarios, especialmente aqueles que se refiren á educación superior ou universitaria (moi importante para un 59% de fogares). Pola súa banda, os aspectos relacionados coa mobilidade inflúen algo menos na calidade de vida familiar, aínda que no caso do coche e o transporte público seguen sendo importantes para máis do 40% dos enquisados.

Os factores vinculados co tempo libre teñen un menor peso entre os enquisados: comprar un libro, saír ao cinema ou comer nun restaurante só son considerados moi importantes por unha minoría.

Un de cada tres fogares non pode pagar o dentista

OCU pon de manifesto que moitos dos aspectos que as familias consideran prioritarios para a súa calidade de vida contrastan coa capacidade económica que teñen para poder afrontalos.

Neste sentido, a Organización alerta de que ao 17% de fogares españois resúltalles moi difícil ou imposible afrontar as facturas do gas, a luz e a auga, un reflexo da chamada “pobreza enerxética” que, segundo a Organización, podería estar a afectar a máis fogares dos que se cre.

Doutra banda, a pesar de que o 67% de fogares outorga especial importancia ao dentista, a un 30% deles resúltalles moi difícil ou imposible afrontar os gastos relacionados coa saúde dental. O mesmo ocorre coas lentes e lentes de contacto e coa audiometría ( audífonos), servizos igualmente básicos aos que moitos enquisados non poden facer fronte.

Por último, OCU destaca as enormes dificultades económi­ cas para acceder á educación superior ou para sufragar un curso ou un máster entre as familias con menos recursos, así como para poder pagar o aluguer ou a hipoteca da vivenda na que residen.

Segundo o estudo de OCU, as familias españolas que teñen problemas para chegar a fin de mes renuncian en primeiro lugar aos desembolsos que consideran menos vitais, como restaurantes, cinemas, libros ou excursións… De feito, a pesar de vivir nun país de turismo, ao 46% de familias españolas resúltalles moi difícil ou imposible saír de vacacións.

O aforro, misión imposible

O resultado da enquisa pon de manifesto que, a pesar de que un 25% de fogares españois están nunha situación de confort económico, apenas o 6% recoñece que pode aforrar sen esforzo. En cambio, a un 79% resúltalles difícil, moi difícil ou imposible. Ademais, os enquisados cren que esta situación tenderá mesmo a empeorar durante 2019.