Valoración das necesidades sanitarias de Cangas e Moaña

O Consello Municipal de Saúde realizou unha asemblea o pasado venres, día 9 de marzo, para fixar unha serie de puntos que entende que teñen que estar presentes no estudo de requisitos sanitarios que elabora o Sergas a través de Gesmedica para Cangas e Moaña.

Desde o órgano municipal maniféstase que nesa investigación débense ter en conta todas as necesidades para os vindeiros 20 anos, incluíndo a creación de novos espazos de atención médica. Dentro das mesmas, existen algunhas que non precisan de novas dotacións, polo que se entenden que poden ser medidas inmediatas. Exemplo disto é:

 1. O reforzo do servizo de urxencias (PAC), adaptalo e facelo accesible.
 2. O reforzo dunha 3ª ambulancia permanente para Cangas.
 3. A ampliación do servizo de rehabilitación e de radioloxía nas quendas de mañá e tarde.
 4. A ampliación do número de profesionais, recursos humanos e cubrir ao 100% as baixas e xubilacións.
 5. A coordinación axeitada entre o centro de saúde e os centros hospitalarios, potenciando a telemedicina, para así evitar as viaxes innecesarias.

A maiores, expóñense as seguintes consideracións que se poden resolver mentres se crean as novas infraestruturas:

 1. Eliminar todas as barreiras arquitectónicas e garantir a accesibilidade cognitiva en todos os centros sanitarios do municipio.
 2. Crear novas dotacións que eviten ao máximo os desprazamentos. Consecuentemente, enténdese que se deben ampliar os servizos, como por exemplo, o de radioloxía a 24 horas, ou o de rehabilitación en horario de tarde.
 3. Dar resposta ao déficit sanitario de Aldán e O Hío. Dentro destas novas dotacións hai que estudar a posibilidade da inclusión do concello de Bueu.
 4. Crear un servizo de urxencias con recursos suficientes que eviten que este quede desatendido cando os e as profesionais teñen que saír a atencións externas.
 5. Cumprir coa lexislación vixente de ratios/habitantes, eliminando o déficit sanitario e cubrindo as baixas e as xubilacións ao 100%.
 6. Ampliar o servizo de saúde mental e psiquiatría infante-xuvenil.
 7. Coordinar axeitadamente o centro de saúde e os centros hospitalarios, de xeito que se poñan en marcha as consultas de alta resolución.
 8. Mellorar a atención a domicilio, os coidados paliativos e a hospitalización.
 9. Requirir unha maior formación específica para o traballo con persoas con discapacidade intelectual.

O Consello de Saúde elaborará un informe dirixido ao Alcalde e á corporación municipal de Cangas valorando a proposta presentada polo Sergas e a súa adecuación ás necesidades sanitarias da vila e da súa comarca.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM