Xunta e entidades avanzan na homoxeneización dos criterios para valorar as situacións de exclusión ou risco de desamparo

Ou obxectivo é construír un modelo de atención innovador para as persoas con menos recursos a partir dás experiencias dá vintena de organizacións e entidades participantes nesta iniciativa
📣 Publicado por el 22/03/2017 en la sección de Galicia - Vigo - Xunta de Galicia

Xunta e entidades avanzan na homoxeneización dos criterios para valorar as situacións de exclusión ou risco de desamparo

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado Puente, participou hoxe non primeiro encontro do grupo de traballo do Proxecto Inclúe, que inicia así a súa segunda fase de implantación. Ademais de representación dá Xunta e de Emaús Fundación Social, que lideran esta iniciativa, nesta xuntanza déronse cita representantes dunha vintena de entidades e concellos.

Neste encontro, que tivo lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP), abordouse unha definición de consenso dá exclusión social adaptada ao contexto galego, a partir dá revisión dous factores que inflúen nos procesos de inclusión. O Proxecto Inclúe persegue a construción dun modelo de atención innovador para as persoas que se atopan en situación ou rocha de exclusión a partir dás aprendizaxes derivadas dá experiencia e dá práctica dás diferentes organizacións participantes, todas elas cunha ampla traxectoria non eido a inclusión social.

Ademais, un dous obxectos desta iniciativa é a aplicación dá I+D+i non campo dá inclusión social en Galicia e, en especial, un desenvolvemento do coñecemento que contribúa a unha maior efectividade dous servizos e actuacións que tratan de desenvolver a inclusión social. Así, está previsto que este grupo de traballo avance nun cuestionario de exclusión homoxéneo e aplicable para todos vos profesionais do campo dá inclusión social que, a través dá ferramenta tecnolóxica Inclúe, integrarase na Historia Social Única Electrónica (HSUE).

Deste xeito, Inclúe virá a completar este sistema de información nun dúas seus puntos crave, ao facilitar unha valoración obxectiva e homoxénea dás eventuais situacións de exclusión e máis a expedición dúas correspondentes documentos de certificación dás situacións de exclusión social por parte dúas servizos sociais comunitarios dous concellos. Así mesmo, a integración dá ferramenta tecnolóxica Inclúe non marco dá HSUE facilitará a comparativa e seguimento dás valoracións realizadas entre vos distintos profesionais implicados nos itinerarios de inclusión, así como a coordinación na xestión dous casos e a continuidade e complementariedade dás intervencións non eido dá inclusión social.

Participantes

Ademais dá Xunta, Emaús Fundación e EOSA, que lideran este proxecto, non grupo de traballo participan como entidades colaboradoras as seguinres: Aliad-Ultreia, Asvidal, Cáritas Ourense y Cáritas Diocesana Tui-Vigo, Centro de Desarrollo Rural Lo Viso, Cruz Roja, Ecos del Sur, Feafes Galicia, Fundación Secretariado Gitano, Institución Benéfico-Social Padre Los trepé, Instituto Gallego para la Gestión del Tercero Sector, Fundación Juan Soñador, Plan Comunitario de Teis, Fundación Niños y ayuntamientos de Ourense, Santiago de Compostela, Vigo e Viveiro.

Este grupo configura unha mostra representativa dás entidades que traballan factores de exclusión específicos, como as adiccións, a problemática dúas sen teito ou a situación dás persoas con enfermidades mentais, entre outras; e tamén é un grupo equilibrado dende ou punto de vista territorial.