Coronavirus: FACUA chama á calma e advirte de que levar máscara pola rúa é innecesario

A Organización Mundial da Saúde e outras organizacións sanitarias internacionais sinalaron que este tipo de protección só deben usalo enfermos e quen coide deles.

FACUA-Consumidores en Acción chama á calma e advirte de que levar máscara pola rúa é innecesario. A asociación lembra que que tanto a Organización Mundial da Saúde (OMS) como outros organismos sanitarios internacionais desaconsellan o uso de máscaras cirúrxicas pola rúa a aquelas persoas que non padezan algunha infección respiratoria, e lembra que a súa utilización debe deixarse a enfermos e a quen coida deles en vivendas e hospitais.

Na súa páxina web dedicada a información e prevención polo novo coronavirus, o Centro de Prevención e Control de Enfermidades de Europa (ECDC, polas súas siglas en inglés) advertiu de que o uso deste tipo de protección é eficaz para evitar que as persoas infectadas esparexan o virus ao seu ao redor, pero que “non parece ser tan efectivo protexendo a aqueles que non están infectados”.

“Ao non estar suxeitas a regulación, non ofrecen un peche illante ao redor da cara e varían amplamente en tipos e calidades”, sinala un artigo do British Medical Journal que conclúe que poden chegar a ofrecer protección a persoas que conviven con portadores de infeccións respiratorias, pero só se se utilizan correctamente, desde os primeiros días da enfermidade e combinadas con outro tipo de medidas de seguridade.

Así, FACUA incide en que a OMS recomenda o seu uso só se hai sospeita de infección polo coronavirus en “persoas con síntomas respiratorios” que “deberían poñerse unha máscara cirúrxica e buscar atención médica se experimentan febre, tose ou dificultade para respirar”. Pola contra, para as persoas sen síntomas, aconsella non usalo “dado que non hai probas da súa utilidade en protexer a persoas sas”.

De igual forma, o Ministerio de Sanidade español lanzou unha serie de recomendacións entre as que non se atopa o uso de máscaras por parte daqueles que estean sans. En concreto, o Goberno indica que deben adoptarse as medidas xenéricas de protección contra enfermidades respiratorias: realizar unha hixiene de mans frecuente, evitar o contacto e manter unha distancia dun metro con persoas que mostren evidencias dunha afección deste tipo -tose ou esbirros- e cubrirse a boca e o nariz con panos de papel desechable ou de tea á hora de toser ou esbirrar.

Ademais, FACUA tamén alerta de que a compra masiva por parte dos cidadáns destas máscaras pode supoñer un auténtico problema de abastecemento para hospitais ou centros de saúde que si necesiten do seu uso e recolle as indicacións da OMS que sinalan que “levar máscaras cirúrxicas cando non está indicado pode causar un custo innecesario, dificultades de abastecemento e crear unha falsa sensación de seguridade que leve a descoidar outras medidas esenciais como a hixiene de mans”.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM