Transavia Airlines elimina o seu 902 de atención ao cliente e debe pagar unha multa tras a denuncia de FACUA

A Dirección Xeral de Consumo do Govern balear sancionou á compañía aérea como consecuencia dunha reclamación da asociación por unha infracción da lei de protección dos consumidores.
Tras a denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, a compañía aérea Transavia Airlines substituíu a súa liña 902 de atención ao cliente por un número con prefixo xeográfico e terá que abonar unha multa imposta pola autoridade de consumo de Baleares “pola comisión dunha infracción administrativa en materia de defensa dos consumidores e usuarios”.
 
A Dirección Xeral de Consumo do Govern balear abriu expediente sancionador á compañía aérea tras recibir a denuncia da asociación en 2017. Neste caso, Transavia non se acolleu ao sistema de redución de sancións establecido na lei autonómica de protección aos consumidores, que require que preste a súa conformidade co contido da resolución de inicio do expediente e renuncie a formular alegacións ou calquera tipo de recurso.
 
Por iso, a aerolínea deberá pagar á administración balear unha sanción de 4.500 euros e cambiou o teléfono de alto custo que tiña para atender as consultas e queixas dos clientes por unha liña con prefixo de Barcelona (93). As chamadas aos 902 supoñen un sobrecusto que infla a factura dos usuarios xa que non están incluídas nos bonos e tarifas planas que ofertan as compañías de telecomunicacións, a diferenza das que se fan a fixos con prefixo xeográfico ou a liñas con numeración móbil nacional.
 

Denuncias de FACUA

 
FACUA presentou ao redor dun centenar de denuncias contra empresas que utilizan liñas 902 e ten en marcha a campaña #Stop902 para mobilizar aos usuarios contra este tipo de abusos nos teléfonos de atención ao consumidor. Os usuarios poden sumarse a ela na web FACUA.org/Stop902.
A asociación lamenta a absoluta pasividade respecto diso por parte da inmensa maioría de autoridades autonómicas de protección ao consumidor -de momento, só Baleares está a abrir expedientes sancionadores- e da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición ( Aecosan) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.
 
O texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Dereitos dos Consumidores establece no seu artigo 21 que os teléfonos de atención ao cliente nos sectores onde non sexa obrigatoria a súa gratuidade ( telecos, electricidade e gas) non poden supoñer “un custo superior ao da tarifa básica”, polo que se son de pago, só resultan admisibles liñas móbiles ou fixos con prefixo xeográfico. O texto transpone ao ordenamento xurídico español a directiva europea de dereitos dos consumidores (Directiva 2011/83, do 25 de outubro de 2011).
 
De igual forma, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ( TJUE), no asunto C-568/15, despexou as dúbidas sobre posibles interpretacións da normativa ao concluír que o citado concepto de “tarifa básica” que esixe a Directiva 2011/83/UE para os servizos telefónicos de atención das empresas aos consumidores non pode permitir ningún prefixo nin ningún número que exceda do “custo dunha chamada a unha liña telefónica fixa xeográfica ou móbil estándar”.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM