Tras a denuncia de FACUA, a aerolínea Condor paga unha multa e substitúe a súa 902 de atención ao cliente

A Dirección Xeral de Consumo do Govern balear sancionou á compañía como consecuencia dunha denuncia da asociación por unha infracción da lei de protección dos consumidores.
Como consecuencia da denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, a aerolínea Condor abonou unha multa imposta pola autoridade de consumo de Baleares e substituído a súa liña de atención ao cliente 902 por un número con prefixo xeográfico.
 
Tras recibir a denuncia da asociación, a Dirección Xeral de Consumo do Govern balear abriu expediente sancionador á compañía aérea do grupo Thomas Cook Airlines. Condor acolleuse ao sistema de redución de sancións establecido na lei autonómica de protección aos consumidores prestando a súa conformidade co contido da resolución de inicio do expediente e renunciando a formular alegacións ou calquera tipo de recurso.
 
A aerolínea pagou á administración balear unha pequena sanción de 2.000 euros e cambiou o teléfono de alto custo que tiña para atender as consultas e queixas dos clientes por unha liña con prefixo de Madrid (91). A diferenza do que ocorre cando se chama a un 902, as chamadas a fixos con prefixo xeográfico ou a liñas con numeración móbil nacional están incluídas nos bonos e tarifas planas que ofertan as compañías de telecomunicacións.
 

Denuncias de FACUA

 
FACUA presentou ao redor dun centenar de denuncias contra empresas que utilizan liñas 902 e ten en marcha a campaña #Stop902 para mobilizar aos usuarios contra este tipo de abusos nos teléfonos de atención ao consumidor. Os usuarios poden sumarse a ela na web FACUA.org/Stop902. A asociación lamenta a absoluta pasividade respecto diso por parte da inmensa maioría de autoridades autonómicas de protección ao consumidor -só Baleares está a abrir expedientes sancionadores- e da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aecosan) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.
 
O texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Dereitos dos Consumidores establece no seu artigo 21 que os teléfonos de atención ao cliente nos sectores onde non sexa obrigatoria a súa gratuidade (telecos, electricidade e gas) non poden supoñer “un custo superior ao da tarifa básica”, polo que se son de pago, só resultan admisibles liñas móbiles ou fixos con prefixo xeográfico. O texto transpone ao ordenamento xurídico español a directiva europea de dereitos dos consumidores (Directiva 2011/83, do 25 de outubro de 2011).
 
De igual forma, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ( TJUE), no asunto C-568/15, despexou as dúbidas sobre posibles interpretacións da normativa ao concluír que o citado concepto de “tarifa básica” que esixe a Directiva 2011/83/UE para os servizos telefónicos de atención das empresas aos consumidores non pode permitir ningún prefixo nin ningún número que exceda do “custo dunha chamada a unha liña telefónica fixa xeográfica ou móbil estándar”.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM