Medio Ambiente licitou o contrato de atención a visitantes ao Monumento Natural da Praia das Catedrais

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de publicar na plataforma de contratos da Xunta este servizo por un importe de case 230.000 euros

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de licitar o servizo de atención aos visitantes do Monumento Natural da Praia das Catedrais por un importe de case 230.000 euros para os vindeiros anos.

Tal e como se recolle no prego de licitación, ao que se poden presentar ofertas ata o vindeiro 11 de xaneiro, o período de execución deste servizo será entre a Semana Santa e o período estival (23 de xuño ao 30 de setembro), así como outros períodos de tempo nos que, sen estar limitado o acceso ao monumento natural, se prevé un aumento do número de visitas, como as pontes ou festivos tales como o 1 de maio, 12 de outubro (Día da Hispanidade), 1 de novembro, ou 6 de decembro, coincidindo coa Ponte da Constitución.

O servizo implica a contratación de persoal, para achegar información ás persoas visitantes sobre a normativa de uso público do monumento natural máis salientable: prohibición de ir por fóra dos camiños e sendeiros, miradoiros e áreas de descanso, recolección de especies de fauna e flora, tirar cabichas e lixo fóra dos lugares habilitados para tal fin, realizar escalada ou similares,… Así mesmo informarase dos importes das sancións e dos riscos que pode ter a visita.

Outro dos cometidos será a observación e seguimento do comportamento dos visitantes ao monumento natural, así como a realización de visitas guiadas polo monumento natural explicando os procesos xeolóxicos que motivaron a formación do monumento natural, a súa evolución, así como os hábitats e especies existentes no espazo natural e as súas presións e ameazas.

Estas tarefas realizaranse principalmente nos períodos de limitación de acceso, Semana Santa e meses de verán, así como nos períodos que fóra dos de limitación se prevé un incremento no número de visitantes.

En base a este contrato, búscase acadar un uso público ordenado da praia das Catedrais, xunto coa divulgación dos seus valores naturais, así como dar a coñecer os principais riscos e ameazas para o seu mantemento e as medidas de conservación establecidas no plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais; compaxinando deste xeito a preservación do espazo, os hábitats e as especies co uso público. Neste contexto, é clave fomentar a sensibilización e o compromiso social na conservación dos valores ambientais do monumento natural, tanto por parte da poboación local como das persoas visitantes.

Cómpre recordar que a Praia das Catedrais foi declarada monumento natural mediante o Decreto 11/2005, do 20 de xaneiro, segundo a Lei 9/2001, que define no seu artigo 13 a figura de monumento natural coma un espazo ou elemento da natureza constituído basicamente por formacións de notoria singularidade, rareza ou beleza, que merecen ser obxecto dunha protección especial; así coma as formacións xeolóxicas, os xacementos paleontolóxicos e demais elementos da xea que reúnan un interese especial pola singularidade ou importancia dos seus valores científicos, culturais ou paisaxísticos.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM

Comentarios (0)
Publicar comentario