Abren a convocatoria de axudas para a mellora das escolas infantís e puntos de atención á infancia dependentes das corporacións locais

A orde publicada no DOG é de axudas destinadas a obras de adecuación e mellora nos centros, así como para a compra de equipamento e mobiliario e para a integración das novas tecnoloxías nas aulas
Publicado por o día 24/08/2019 na sección de Educación

Abren a convocatoria de axudas para a mellora das escolas infantís e puntos de atención á infancia dependentes das corporacións locais

A Xunta de Galicia abre hoxe e durante un mes o prazo de presentación de solicitudes para a concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a orde que regula a concesión destas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Ademais, esta medida forma parte do Programa de apoio á natalidade (PAN Galicia).

Esta convocatoria conta cun crédito total de 712.000€. Con este importe serán subvencionables tanto as obras menores de adecuación e mellora das devanditas infraestruturas como obras novas que non precisen de proxecto técnico e melloren a accesibilidade ou doten ao edificio de servizos necesarios. Así mesmo, entran dentro desta orde de axudas a adquisición e mellora do equipamento do centro, incluída a compra de mobiliario interior e exterior e material didáctico e de xogo. A convocatoria tamén subvenciona a dotación de conexión a internet e a compra de dispositivos para a integración das novas tecnoloxías na aula.

Financiarase ata o 100% do investimento subvencionable e unha contía mínima de 10.000€ por centro e máxima de 20.000 euros para as actuacións destinadas á realización de obras e unha cantidade mínima de 5.000€ e máxima de 15.000 euros para as destinadas a equipamento e novas tecnoloxías na aula. Cada entidade poderá percibir unha axuda máxima de 35.000 euros, con independencia do número de centros para os que presente solicitude.

Este é o cuarto ano consecutivo no que a Xunta habilita esta liña de financiamento á mellora de centros de atención á infancia que son xestionados polas corporacións locais. Deste xeito, a Administración autonómica atende á totalidade da rede galega de recursos para menores de 0 a 3 anos, ben sexa de titularidade autonómica, municipal ou de iniciativa social. O obxectivo é que as nenas e nenos teñan as mellores instalacións, favorecendo ambientes adecuados ás súas necesidades.