Doce meses para visibilizar os proxectos de investigación “que parten dunha epistemoloxía feminista”

Cada páxina dá a coñecer os grupos que traballan dende unha perspectiva de xénero
Publicado por o día 12/01/2018 na sección de Universidade de Vigo

Doce meses para visibilizar os proxectos de investigación “que parten dunha epistemoloxía feminista”

Precursoras da ciencia, referentes da historia, pioneiras no eido universitario, artistas galegas contemporáneas, en definitiva, mulleres salientables nos seus eidos de traballo veñen protagonizando os calendarios que a Unidade de Igualdade edita cada ano. Pero para este 2018 os nomes propios de muller deixan paso aos equipos e grupos da Universidade de Vigo que apostan pola perspectiva de xénero no seus estudos e proxectos. O obxectivo é, segundo Anabel González Penín, responsable da unidade, “recoñecer o labor de todo o persoal docente e investigador que, con compromiso non só investigador senón tamén persoal, se dedica aos estudos de xénero e feminismo para avanzar no seu carácter científico e na importancia que estes estudos teñen para transformar a sociedade e acadar maior igualdade”. Subliña que a investigación en xénero “aínda non se conseguiu instalar con lexitimidade no ensino universitario e son moitas as resistencias ás que se enfrontan os proxectos que parten dunha epistemoloxía feminista”, e de aí xorde a necesidade de “visibilizar o valor de incorporar no traballo de I+D un proceso de revisión e coñecemento crítico que despraza radicalmente o centro de gravidade en prol dunha institución máis inclusiva”.

González Penín lembra que se a situación da investigación feminista na Universidade non avanza máis é porque “está lastrada pola falta de convocatorias específicas de proxectos de investigación con perspectiva de xénero”, e destaca que, a pesar dos pedimentos que dende as unidades e oficinas de Igualdade das universidades galegas se teñen feito, dende o ano 2011, a Xunta de Galicia non convoca axudas específicas para proxectos de investigación en xénero e “as convocatorias do Instituto de la Mujer son cada vez máis escasas en canto a orzamentos e restritivas nas condicións”. Neste contexto, considera “fundamental” que as administracións tomen conciencia da “importancia da investigación en feminismo e xénero para crear un corpo de coñecemento con poder transformador que transferido á sociedade, loite contra os obstáculos que impiden unha igualdade real entre homes e mulleres e respecte os dereitos de todas as persoas sexa cal sexa a súa orientación sexual ou identidade de xénero”. Como conclusión, engade que “sen este coñecemento creado dende as institucións académicas e de investigación, será imposible acabar coas desigualdades”.

De xaneiro a decembro, investigando dende a perspectiva de xénero

O calendario arranca cun mes de xaneiro que dá a coñecer experiencias “valiosas” no eido do xénero, que van máis aló de proxectos concretos de I+D, como a Cátedra Caixanova de Estudos Feministas, as Xornadas de Innovación en Xénero ou os Premios Egeria. En febreiro son Amada Traba e Luz Varela as investigadoras destacadas, que levan anos traballando no deseño e avaliación de políticas públicas con perspectivas de xénero, xénero e emprendemento e xénero e educación. Entre outros proxectos teñen elaborado análises como o Informe diagnose da igualdade na Universidade e colaborado co primeiro plan de igualdade da institución.

O grupo CIES, coordinado polas profesoras Mari Lires e Purificación Mayobre, cunha ampla experiencia en proxectos sobre educación, sustentabilidade, violencia de xénero ou didáctica, centran o mes de marzo. Nas últimas décadas desenvolveron traballos sobre mulleres e poder, mulleres na historia da ciencia ou mulleres e TIC e acaban de rematar o proxecto Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar, cuxos resultados se recollen nunha exposición en Pontevedra.
O grupo Dereito do Traballo e da Seguridade Social, dirixido polo catedrático Jaime Cabeza, é outro dos destacados neste almanaque. Especialistas en relacións laborais, desenvolven varias liñas relacionadas cos xéneros e a igualdade, a conciliación laboral e a non discriminación. Entre outros estudos, elaboraron documentos como Políticas de conciliación, permisos parentales y empleo ou Conciliación de la vida familiar y laboral y corresponsabilidad entre sexos. Na actualidade están a elaborar un informe onde analizan a fenda salarial na negociación colectiva, encargado pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia.

O mes de maio pon en valor o traballo do grupo Ecosot, Economía, sociedade e territorio, dirixido por Coral del Río, que se centre en economía de xénero, clase e raza e a análise económica da desigualdade no mercado laboral, temas sobre os que desenvolven varios proxectos estatais. En xuño é o Feminario Interdisciplinar Teorías feministas e teoría queer, coordinado por Beatriz Suárez Briones e Mª Jesús Fariña, o que dá a coñecer a súa traxectoria centrada en sexualidades, teorías e retóricas do corpo e violencias e disidencias de xénero, que lles valeu, entre outras distincións, o premio Uviguala 2014.

O mes de xullo vai da man do Grupo de Debuxo e Escultura, coordinado por Yolanda Herranz. As súas liñas de traballo en xénero indagan sobre a experiencia creadora e a condición feminina e a relación entre a muller e a arte actual, desde visións estéticas, críticas, políticas e de mercado. O Feminario de Investigación Feminismos e Resistencias, actualmente incorporado en BiFeGa, centra a páxina do mes de agosto. Baixo a coordinación de Belén Martín Lucas céntranse na formación de novas xeracións de investigadoras e investigadores en teorías feministas. Na actualidade traballan no proxecto Corpos en Tránsito e manteñen a súa prioridade de ofertar formación para a investigación no marco das teorías e prácticas feministas.

O outono arranca co equipo integrado no grupo PE4 Imaxe e Contextos, do que son responsables Xosé Manuel Buxán e Mar Rodríguez Caldas. Este equipo de investigación interdisciplinar céntrase no ámbito artístico que analiza, na época contemporánea, a situación das artistas, especialmente no contexto galego, as identidades periféricas e as prácticas artísticas en torno ás masculinidades e na cultura LGTB. Outubro será para o grupo Saúde, Sexualidade e Xénero, coordinado polas profesoras María Lameiras, Yolanda Rodríguez e Mª Victoria Carrera. Dende a Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense desenvolven un amplo traballo en xénero a través de liñas como estereotipos de xénero, sexismo, identidade e diversidade sexual, educación sexual, violencia de xénero, bullying e pedagoxía queer.

A parte final do ano ten como protagonistas en novembro ao grupo Socioloxía e antropoloxía do xénero da docente Águeda Gómez, que indaga sobre grupos étnicos e sexualidade con perspectiva de xénero e paralelamente desenvolve liñas de traballo sobre masculinidades e prostitución. Rematará o 2018 co proxecto europeo SOS-VICS, que se centra na interpretación en contextos de violencia de xénero de forma multidisciplinar. Este traballo conseguiu visibilizar o papel da interpretación e a creación dunha rede internacional profesional e académica para mellorar a atención a mulleres en situación de violencia.