Oito centros escolares participarán nun intercambio de boas prácticas educativas con centros de fóra de Galicia

No marco do programa de innovación educativa “Observa_Acción”, a Consellería de Educación acaba de seleccionar os participantes nesta iniciativa que inclúe estadías no estranxeiro, en Castela e León, Asturias e A Rioxa
Publicado por o día 03/01/2019 na sección de Educación

Oito centros escolares participarán nun intercambio de boas prácticas educativas con centros de fóra de Galicia

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de seleccionar os oito centros escolares galegos que participarán nun intercambio de boas prácticas educativas con centros de fóra a través do programa de innovación educativa Observa_Acción: Innovación docente dende a observación e o intercambio entre iguais (pode consultarse a resolución no enderezo http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/26695).

Na provincia da Coruña, os centros participantes son o IES Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela) na modalidade A; e os CPI O Cruce (Cerceda) e CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (Oroso) na modalidade C.

Na provincia de Lugo resultaron seleccionados o CEIP Santa Rita (Viveiro) na modalidade A; e o CEIP de Cervo na modalidade C.

Pola súa parte na provincia de Pontevedra inclúense na iniciativa o IES de Meaño e o CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán (Cangas), ambos na modalidade B; e o IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra) na modalidade C.

De cada un dos centros seleccionados participarán neste programa de innovación cinco persoas do claustro, incluído un membro do equipo directivo.

A iniciativa -que involucra 40 docentes- ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais.

A modalidade A, vai dirixida aos centros que xa participaron en Observa_Acción no curso 2017/18, e consiste nunha visita de observación a centros de referencia no espazo internacional europeo; mentres que a modalidade B se basea o intercambio de observación interautonómico cun centro de cada unha das comunidades participantes, nomeadamente Asturias, Castela e León e A Rioxa. No caso da modalidade C, o intercambio producirase só cun centro de Castela e León.

A Consellería de Educación recoñecerá a participación dos docentes nesta iniciativa como actividade de innovación educativa cunha equivalencia de 30 horas de formación. Ademais, o Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) coordinará o programa e fará o seguimento do seu desenvolvemento ao longo de todo o proceso.

Fases

Observa_Acción desenvolverase ao longo do presente curso a través de varias fases. A primeira delas será de formación inicial para todos os participantes no programa, a través do CAFI; mentres que a segunda pasará pola toma de contacto entre centros irmandados previa á observación. Para iso en cada centro estableceranse dúas modalidades de observación paralelas que serán desenvolvidas por dous perfís diferentes.

Por unha banda, unha persoa do equipo directivo cooperará con persoas dos equipos directivos dos centros irmandados en observación relativa a competencias para o liderado, xestión de recursos propios e alleos e estratexias comunicativas e colaborativas. Por outra, o grupo de persoas docentes cooperará co profesorado dos centros irmandados en observación relativa ás Competencias Profesionais Docentes nas que fose detectada unha necesidade específica ou compartindo boas prácticas de innovación educativa. Neste caso prestarase especial atención ás que estean a desenvolver en materia de novas propostas didácticas, metodoloxías activas e colaborativas, transformación na organización de centro, convivencia, inclusión, aprendizaxe integrado de linguas, competencia dixital, STEM ou avaliación.

Tras esta fase procederase ao intercambio propiamente dito, ben cun desprazamento ata as
sedes dos centros anfitrións dentro do ámbito xeográfico europeo (modalidade A), ben cunha visita de dúas xornadas lectivas completas (modalidades B e C) a centros educativos dalgunha das outras comunidades participantes.

Por último realizarase unha coavaliación e avaliación final que inclúa unha reflexión para a innovación e a mellora da propia práctica docente a nivel individual e de centro.

Novas vías para a innovación

Este programa procura experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa entre os docentes de centros educativos de Galicia, así como con outros centros doutras Comunidades Autónomas e doutros países socios en proxectos internacionais.

Non en balde, os intercambios inter-centros e inter-pares facilitan que os docentes observen de forma directa metodoloxías, distintos enfoques didácticos nos procesos de ensino-aprendizaxe, outras formas de relación e comunicación, ou diferentes vías de xestión dos recursos propios e alleos, fomentando a adaptación e a aplicación do aprendido na súa praxe diaria.

Ademais, o proceso que leva consigo o programa contribúe a fomentar o traballo en equipo dentro do propio centro, entre aqueles que teñen intereses compartidos e mesmo favorece a internacionalización, abrindo as súas portas a proxectos transfronteirizos, tanto no Estado español coma fóra del.