🢂 ESTÁ NAVEGANDO EN LA SECCIÓN :

A proposta céntrase en varios puntos concretos: Rexeitar o traslado do Centro de Saúde de Cangas, evitando a súa deslocalización. Esixir a revisión do documento do convenio, reclamando que o mesmo debe ir inescusablemente vencellado á implantación de especialidades, a desenvolver por médicos especialistas, unido ós equipos e servizos recollidos no anexo[1] que adxuntamos. Previsión e definición […]