Un total de 32 centros públicos de toda Galicia participarán no programa CUALE no curso 2020/2021

A iniciativa enmárcase na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras EDUlingüe 2020
Publicado por o día 27/07/2020 na sección de Educación,Xunta de Galicia

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de publicar no portal educativo a relación de centros participantes no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Un total de 32 centros de ensino participarán o vindeiro curso nesta iniciativa, a través da que o alumnado de centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia pode preparar as probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas (EEOOII) dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas.

A relación de centros participantes é a recollida na seguinte táboa:

Provincia
Concello
Nome centro
Idioma
Modalidade
A Coruña A Coruña CIFP Ánxel Casal – Monte Alto
Inglés
B1
A Coruña
Cedeira
IES Punta Candieira
Inglés
A1
A2
Francés
A1
A2
B1
A Coruña
Cee
IES Fernando Blanco
Inglés
A2
B1
A Coruña
Ferrol
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Inglés
B1
A Coruña
Ferrol
IES Leixa
Inglés
B1
A Coruña
Lousame
CPI Plurilingüe Cernadas de Castro
Francés
A1
Inglés
A1
A2
A Coruña
Melide
IES de Melide
Inglés
A1
A2
B1
B2
A Coruña
Mugardos
IES de Mugardos
Inglés
A2
B1
B2
A Coruña
Muros
IES Plurilingüe Fontexería
Inglés
B1
A Coruña
Ortigueira
IES de Ortigueira
Inglés
A1
A2
B1
A Coruña

Ribeira
IES Nº 1

Inglés
B1
B2
Alemán
A2
Lugo
Burela
IES Monte Castelo
Francés
A1

 A2

Inglés
A1
A2
B1
B2
Lugo
Chantada
IES Lama das Quendas
Inglés
A1
A2
B1
B2
Lugo
Monforte de Lemos

IES Río Cabe

Francés
B1
B2
Inglés
A1
B1
Lugo
Monforte de Lemos IES A Pinguela
Inglés
A2
B1
Lugo
Vilalba
IES Lois Peña Novo
Inglés
B1
Ourense
Ourense
CIFP A Farixa
Inglés
B2
Ourense
Viana do Bolo IES Carlos Casares
Inglés
A1
Pontevedra
A Estrada IES Manuel García Barros
Francés
B1
Pontevedra
Baiona
CPI de Cova Terreña
Inglés
A1
A2
Pontevedra
Cuntis
CPI Aurelio Marcelino Rey García
Inglés
A2
Pontevedra
Lalín
IES Ramón Mª Aller Ulloa
Inglés
A1
A2
Pontevedra
Lalín
IES Laxeiro

Francés
A1
A2
B1
Inglés
A1
A2
B1
Pontevedra
Meis
CPI de Mosteiro-Meis
Francés
A1
Pontevedra
O Porriño IES Ribeira do Louro
Inglés
B1
Pontevedra
Poio
IES de Poio
Francés
A2
B1
Pontevedra
Pontevedra
IES Valle-Inclán
Francés
B1
B2
Pontevedra
Pontevedra
IES Frei Martín Sarmiento
Francés
A2
B1
Pontevedra
Pontevedra
IES A Xunqueira I
Francés
A2
B1
Pontevedra
Pontevedra
IES A Xunqueira II
Francés
A1
A2
B1
B2
Pontevedra
Silleda
IES Plurilingüe Pintor Colmeiro
Inglés
A1
A2
B1
Pontevedra
Vigo
IES de Teis
Inglés
A2

Formación gratuíta

A formación que recibirá o alumnado é gratuíta e realizarase fóra do horario lectivo. O CUALE desenvolverase en 4 modalidades diferentes, correspondentes aos niveis A1, A2, B1 e B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Así, poderán cursar a modalidade CUALE A1 os estudantes que superasen todas as materias do 2º curso da ESO e que estean matriculados en 3º. A modalidade CUALE A2 está dirixida ao alumnado que superase todas as materias de 3º da ESO e estea matriculado en 4º curso, así como aos inscritos en ciclos formativos de FP de grao medio de menos de 2.000 horas.

Por outra banda, o CUALE B1 vai dirixido ao alumnado de bacharelato, de ciclos de grao medio de FP de 2.000 horas e de grao superior de menos de 2.000 horas. As modalidades CUALE B2 serán para as alumnas e alumnos de bacharelato, ciclos de FP de grao superior de 2.000 horas, e para os que dispoñan do certificado del nivel intermedio das EEOOII ou outros certificados do nivel B1 do MCERL.

O profesorado encargado de impartir o CUALE, docentes de ensinanza secundaria de lingua estranxeira, realizará probas ao final do curso en cada nivel. A superación destas probas supón a expedición por parte do centro dun certificado, no caso do nivel básico do CUALE A1, e o dun certificado de aproveitamento do curso preparatorio para as probas de certificación que se realizarán nas EEOOII, no resto das modalidades. Para a obtención dos certificados oficiais é necesario que os estudantes superen as probas específicas que as EEOOII realizan cada ano.