A DXT intensifica a vixilancia do uso do cinto de seguridade e dos SRI por parte de todos os ocupantes do vehículo

Un uso adecuado do cinto de seguridade podería evitar unha cuarta parte dos mortos en accidente de tráfico.
Publicado por o día 18/03/2019 na sección de Motor

A DXT intensifica a vixilancia do uso do cinto de seguridade e dos SRI por parte de todos os ocupantes do vehículo

O cinto de seguridade é o elemento de seguridade pasiva máis eficaz dos vehículos e o que máis vidas salvou. Segundo despréndese dos datos do proxecto ESRA (Enquisa sobre Actitudes dos Usuarios da Vía), realizada en 38 países, o 80% dos españois declara utilizar o cinto de seguridade como condutor durante a condución no último ano, un 81% recoñece utilizalo como pasaxeiro no asento dianteiro do coche e o 70% como pasaxeiro nos asentos traseiros do coche.

Estes datos mostran que a pesar de que o seu uso é obrigatorio para todos os ocupantes de vehículos, queda un pequeno reduto de ocupantes reticentes a poñerllo, motivo polo cal, a Dirección Xeral de Tráfico durante esta semana vai intensificar a vixilancia sobre o uso do devandito dispositivo de seguridade.

Os datos da enquisa mencionada, ven reflectidos tamén nas cifras de sinistralidade viaria. En 2017 o 24% dos falecidos de 12 anos e máis, usuarios de turismos e furgonetas non utilizaban o cinto de seguridade e nas vías urbanas non o levaban 35 dos 87 falecidos. No referido aos feridos hospitalizados en vías interurbanas non utilizaban cinto o 9% e nas urbanas esa porcentaxe elevouse ao 18%, feito que constata que o uso do devandito cinto é menor nas cidades que na estrada.

UNHA PREOCUPACIÓN QUE SALTA FRONTEIRAS

O uso do cinto de seguridade é un dos alicerces fundamentais da seguridade viaria, motivo polo cal, esta campaña enmárcase dentro do calendario anual de actuacións especiais previstas pola Organización Internacional de Policías de Tráfico (TISPOL). Isto significa que en numerosos países as policías de tráfico van incrementar a vixilancia do seu uso.

Pola súa banda, a Organización Mundial da saúde, recolle tamén nos seus informes, a importancia do uso deste dispositivo e avoga a que os países inclúan na súa lexislación, a obrigatoriedade da utilización do cinto de seguridade.  Aproximadamente 105 países, que representan o 67% da poboación mundial, contan con leis que obrigan ao uso deste elemento de seguridade  por parte de todos os ocupantes dun vehículo.

Como protexe o cinto de seguridade

CARA A ONDE IMOS

O cinto de seguridade evolucionou ao longo dos anos, pasando dos dous puntos de ancoraxe orixinarios, aos de tres puntos que son os que actualmente coñecemos. Así mesmo, a tecnoloxía axudou a que moitos vehículos leven xa incorporado un dispositivo sonoro e visual que lembra aos ocupantes que teñen que facer uso do mesmo.

Como xa se fixo coa velocidade, o control do uso do cinto de seguridade pasa pola vixilancia automatizada, como complemento á vixilancia que realizan os axentes de tráfico en estradas. A DXT continúa  avanzando en desenvolvementos tecnolóxicos de *videoanálisis para a detección da non utilización do cinto así como como do uso do móbil ao volante.

O TRASLADO DOS MENORES, RESPONSABILIDADE DO ADULTO

Se importante é que o adultos fagan uso do cinto de seguridade, no caso dos menores o uso correcto dos sistemas de retención infantil é fundamental. En 2017, 5 dos 17 menores de 12 anos falecidos que viaxaban en turismo ou furgoneta non facían uso do mesmo.

A Alianza Española pola Seguridade Viaria Infantil (*AESVI) aprobou o Decálogo da Seguridade Viaria Infantil, un conxunto de medidas imprescindibles a ter en conta á hora de desprazar con seguridade aos menores nos vehículos e cuxo obxectivo é que ningún menor faleza ou sufra feridas graves cando viaxa como ocupante dun vehículo.

É a primeira vez na historia de España que todas as partes implicadas na seguridade viaria dos menores únense cun único obxectivo que é mellorar a protección deste colectivo.

A lexislación española obriga a que os menores de idade de estatura igual ou inferior a 135 cm que se despracen en vehículo, ademais de viaxar co sistema de retención infantil adecuado á súa talla e peso como a norma esixe, deberán ir sentados obrigatoriamente nos asentos traseiros dos vehículos, excepto:

1.      Cando o vehículo non dispoña de asentos traseiros

2.      Cando todos os asentos traseiros estean xa ocupados por outros menores das mesmas características.

3.   Cando non sexa posible instalar nos devanditos asentos traseiros todos os sistemas de retención infantil.

Soamente nestes casos, os menores poderán ocupar o asento dianteiro do vehículo, pero sempre utilizando o sistema de retención homologado á súa talla e peso.

Segundo o Regulamento de Circulación, os sistemas de retención infantil instalaranse no vehículo sempre de acordo coas instrucións que facilitase o seu fabricante, instrucións nas que se indicará de que forma e en que tipo de vehículos pódense utilizar de forma segura.