O 30% das familias españolas non pode afrontar os gastos do dentista

A pesar de que o 67% de fogares considera o acceso ao dentista como un dos aspectos que máis inflúen na súa calidade de vida, a un 30% resúltalles moi difícil ou imposible afrontar os gastos relacionados coa saúde dental
Publicado por o día 06/04/2019 na sección de OCU,Salud,Social

O 30% das familias españolas non pode afrontar os gastos do dentista

Con motivo do Día Mundial da Saúde, a Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) lembra as limitacións e dificultades que teñen moitos españois para acceder a algúns servizos relacionados coa súa saúde.

Segundo o Índice OCU de Solvencia Familiar (valor que resume a capacidade que teñen as familias españolas para afrontar economicamente as súas necesidades e actividades cotiás) publicado o pasado mes de marzo, despois dos aspectos básicos como o gas, a electricidade ou a auga, aqueles relacionados coa saúde ou a alimentación son aos que os españois damos máis importancia.

Con todo, a pesar do valor e da influencia que a saúde ten na calidade de vida dos españois, OCU comprobou que moitos deles non contan coa capacidade económica suficiente para poder afrontalos.

Segundo este Índice, a pesar de que o 67% de fogares outorga especial importancia ao dentista e considérano un dos aspectos que máis inflúen na súa calidade de vida, a un 30% deles resúltalles moi difícil ou imposible afrontar os gastos relacionados coa saúde dental.

O mesmo ocorre co gasto dunhas lentes, lentes de contacto ou audífonos, elementos que son igualmente básicos para a saúde cando se necesitan, pero aos que o 19% das familias non poden facer fronte.

Doutra banda, case una de cada dez familias (o 8%), declara que lle resulta moi difícil ou imposible poder adquirir algúns medicamentos, e o 11% recoñece que lle resulta moi difícil ou imposible afrontar gastos asociados á saúde mental, como a consulta privada dun psicólogo.

Nesta mesma liña, o 10% das familias admite que non conta con capacidade económica suficiente como para poder acceder a unha consulta médica privada en caso de necesitalo.

Os datos deste estudo coinciden cos resultados da enquisa elaborada por OCU “Defende a túa Saúde”, da que se conclúe que os principais retos para os españois en materia sanitaria son, en primeiro lugar, reducir das listas de espera e, en segundo lugar, ampliar a cobertura dental no sistema sanitario público.

Ante esta situación e en liña coa Organización Mundial da Saúde, que dedica este Día á cobertura sanitaria universal, OCU quere transmitir a importancia da equidade nos servizos de atención de saúde, especialmente dentro do noso país, cuxas diferenzas son evidentes, e pide ás autoridades que traballen por ofrecer e garantir aos cidadáns o acceso a máis e mellores servizos en materia sanitaria.