Denuncia dunha paciente pola demora no seu tratamento

Belén Paleo é unha paciente ferrolá á que, tras máis de dous anos de listas de espera, probas e consultas fóronlle diagnosticadas a enfermidade de Arnold-Chiari e siringomielía. En todo este tempo a enfermidade foi evolucionando e facéndose cada día máis sintomática (fortes dores de cabeza, alteracións do equilibrio, perda de sensibilidade e parálise dos […]

As empresas de sanidade privada, directamente no goberno

Recollemos a información da que se fai eco a Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, publicada no BOE do día 14 de febreiro de 2018, que establece a nova composición do Consello Asesor de Sanidade nomeado pola ministra Dolors Monsterrat. O consello consta de 42 membros, dos que 21 son nombramentos novos e […]

Resposta da Valedora do Pobo á queixa presentada polo servizo de cita telefónica

Recibimos contestación da Valedora do Pobo á queixa que presentamos polo mal funcionamento do servizo de cita telefónica, que custa case dous millóns de euros anuais pero causa moitísimos problemas a persoas maiores ou discapacitadas, que rematan por ter que se desprazar ao centro de saúde só para obter unha cita. A continuación reproducimos o […]